Utlysing

Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat

Beskrivelse

Stiftelsen skal støtte elever ved Norges Musikkhøgskole, andre musikkstuderende og unge kunstnere med sin debut bak seg til videre utdannelse.

De disponible midlene skal årlig fordeles likt mellom de tre fagområdene fiolin, klaver og sang.

Stipendet skal dekke et studieopphold av rimelig varighet innen-/utenlands ved en høyere musikkinstitusjon eller hos en autoritet. Samme person kan tildeles legatet inntil 3 – tre – ganger.

Tildeling skjer kun etter kvalifikasjoner og uten at slektskap eller andre forhold prioriteres. Tildelingen skjer etter forutgående prøve for en komité sammensatt av Musikkhøgskolens rektor som formann, skolens førstelærer i vedkommende fagområde samt en utenforstående musikkautoritet valgt av formannen.

Den offisielle tildelingen skjer i forbindelse med en avslutningsfest eller annen høytidelighet ved Musikkhøgskolen.

 

Det er ikke mulig å søke om midler fra denne stiftelsen.

Stiftelsen lyser ikke ut midler, men tildeler priser etter styrets innstilling.

Se Unifor.no for mer informasjon 

Søknadsinformasjon

Se utlysingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på utlysingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 300 aktuelle utlysinger

Fakta om Advokat Thorvald Meyer og hustru Elsa Margrethe Meyers musikklegat