Utlysing

Anders Jahres fond til vitenskapens fremme Anders Jahres fond til vitenskapens fremme

Beskrivelse

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Jahre-prisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden. Det deles ut en pris på kr 1 000 000 som belønning for fremragende vitenskapelig arbeid eller forskningsresultater innen nordisk medisin, og en pris på kr 400 000 til yngre medisinske forskere i de nordiske landene. Stipend fordeles ellers slik:

  • 74 % skal brukes til å fremme vitenskapelig arbeid eller forskning på det medisinske området, fortrinnsvis knyttet til UiO, dog skal inntil kr 100 000 herav stilles til disposisjon for Sentralsykehuset i Vestfold, nå del av Sykehuset i Vestfold HF, i samme øyemed
  • 15 % skal brukes til å fremme vitenskapelig arbeid eller forskning på det juridiske områder, fortrinnsvis knyttet til UiO
  • 11 % skal brukes til å fremme vitenskapelig arbeid eller forskning innenfor kjemi og marin teknikk, fortrinnsvis knyttet til NTNU, med en halvdel til hver av de to disiplinene.

Se unifor.no for mer informasjon 

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist 15. februar

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 300 aktuelle utlysinger

Fakta om Anders Jahres fond til vitenskapens fremme