Utlysing

«Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College» eller «Norway Scholarship» Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College eller «Norway Scholarship»

Beskrivelse

Stiftelsen deler ut stipend for å dekke kostnader for et studieår ved Wadham College ved University of Oxford.

Stipendet kan søkes av kandidater som studerer ved Universitetet i Oslo eller er nylig uteksaminerte derfra. Studenter på alle studienivåer kan søke. Det er en fordel hvis hensikten med studieoppholdet er å ta en grad.

Stipendet tildeles én student hvert år og skal brukes til å dekke kostnader i løpet av studieåret.

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist 15. oktober

SØKNADEN MÅ INNEHOLDE FØLGENDE VEDLEGG

- søknadstekst skrevet på engelsk

- vitnemål / karakterutskrift

- informasjon om personlig og faglig potensial

- anbefaling fra veileder / vitenskapelig ansatte ved UiO

- referanser

Vedleggene lastes opp i UNIFORs elektronisk søknadsskjema under punktet "Andre vedlegg"

Ved spørsmål om din søknads innhold kan stipendkomiteens leder, Iver B. Neumann, kontaktes på e-post: ibneumann@fni.no 

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 230 aktuelle utlysinger

Fakta om Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College eller «Norway Scholarship»