Utlysing

Anthonstiftelsens utdanningsstipend - Holtet videregående Anthonstiftelsen

Søknadsfrist : 17.11.2020

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender for totalt flere millioner kroner til ungdom blant annet gjennom utvalgte videregående skoler i Oslo. 

Anthonstiftelsen har delt ut disse stipendene i mange år, for å gi en positiv oppmerksomhet til elever med minoritetsspråklig bakgrunn som viser et ønske og en vilje til å gjennomføre utdanning, og som kan være en god rollemodell for andre. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått. Årlig deles det ut flere millioner kroner til slike formål.

Les mer om Anthonstiftelsen

Beskrivelse

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender for totalt flere millioner kroner til ungdom blant annet gjennom utvalgte videregående skoler i Oslo. 

Anthonstiftelsen har delt ut disse stipendene i mange år, for å gi en positiv oppmerksomhet til elever med minoritetsspråklig bakgrunn som viser et ønske og en vilje til å gjennomføre utdanning, og som kan være en god rollemodell for andre. Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Utdanningsstipendene er ikke i form av en åpen utlysning, derimot gis våre samarbeidsskoler en ramme på et gitt antall stipender per studiested/samarbeidspartner, og det er opp til skolene og foreningene selv å nominere kandidater.

Søknadsinformasjon

Merk at vi kun vurderer søknader fra søkere som er innstilt/nominert av våre samarbeidspartnere (skoler, LFB m.fl.)

Anthonstiftelsen har ikke anledning til å vurdere søknader utover dette. 

 

 

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Daglig leder

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kalender

 • NOV 30
  2019
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 08
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 17
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 24
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 30
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 01
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
5 aktuelle utlysinger

Fakta om Anthonstiftelsen

 • Antall stipender
  250 (Antallet varierer)
 • Årlig utdeling
  10.000.000 NOK
 • Relaterte bransjer
 • Geografisk tilknytning
 • Stipendkategorier
  • Barn og unge
  • Forskning
  • Inkludering og integrering
  • Kunst, scene og kultur
  • Sosiale tiltak
  • Sport og idrett
  • Utdanning i utlandet
  • Øvrige kategorier