Utlysing

Lærlingefondet for håndverk og industri Lærlingefondet for håndverk og industri

Søknadsfrist : 30.09.2021

Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og i tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres.

Fondet har som formål å gi individuelle tilskudd til lærlinger. Støtte kan også gis til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring – og til å heve det faglige nivået.

Til deg som lærling:

 • Tilskuddet skal bidra positivt til en best mulig opplæring for deg.
 • Du kan søke tilskudd til innkjøp av nødvendig verktøy, arbeidstøy, læremidler, kompetanseheving, materialer til svenneprøve eller tilsvarende.
 • Det er også mulig å søke om direkte bistand slik at nødvendig lønnsarbeid ved siden av opplæringen kan reduseres.
 • Hvordan stipendet tenkes brukt og hvordan det kan ha påvirkning på opplæringen beskrives i søknaden (eget søkeskjema) og må bekreftes av den opplæringsansvarlige

Andre tiltak:

 • Eksempel: Utstillinger hvor lærlinger/elever er involvert, utdanningsmesser, utdanningsprosjekter for lærlinger, tilskudd til materiell/kurs/opplæringsarrangementer for opplæringskontor eller lignende.

 

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 424 aktuelle utlysinger

Beskrivelse

Vi hjelper deg med å gjøre læretiden bedre!

Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og i tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres.

Fondet har som formål å gi individuelle tilskudd til lærlinger. Støtte kan også gis til andre tiltak som bidrar til å stimulere utdanning og opplæring – og til å heve det faglige nivået.

Til deg som lærling:

 • Tilskuddet skal bidra positivt til en best mulig opplæring for deg.
 • Du kan søke tilskudd til innkjøp av nødvendig verktøy, arbeidstøy, læremidler, kompetanseheving, materialer til svenneprøve eller tilsvarende.
 • Det er også mulig å søke om direkte bistand slik at nødvendig lønnsarbeid ved siden av opplæringen kan reduseres.
 • Hvordan stipendet tenkes brukt og hvordan det kan ha påvirkning på opplæringen beskrives i søknaden (eget søkeskjema) og må bekreftes av den opplæringsansvarlige

Andre tiltak:

 • Eksempel: Utstillinger hvor lærlinger/elever er involvert, utdanningsmesser, utdanningsprosjekter for lærlinger, tilskudd til materiell/kurs/opplæringsarrangementer for opplæringskontor eller lignende.

 

Søknadsinformasjon

Søknadskriterier

 •  Lærlingenes begrunnelse for søknaden/hva pengene skal brukes til – og bedriftens uttalelse/anbefaling vektlegges ved vurdering av søknaden.
 • Støtte til enkeltlærlinger vil være en årlig sum på kr. 5000,-
 • Det er bare mulig å søke en gang pr. år i læretiden.
 • Søknader hvor lærekontrakten går ut før søknadsfrist 30. september vil ikke bli behandlet.
 •  Søknader til andre tiltak som overstiger kr. 20.000, - vil bare være mulig å få innvilget, dersom det foreligger et budsjett og en tidsplan.

Fondet blir administrert av et styre oppnevnt av Oslo Håndverk- og Industriforening og Kirkens Bymisjon.

Søknadsfristen er 30. september hvert år.

Det er mulig å sende inn søknader hele året, men den vil først bli behandlet etter at søknadsfristen er gått ut.

Spørsmål kan rettes til forretningsfører for fondet:

Hilde Bergh
Oslo Håndverks- og Industriforening
hilde@ohif.no
Telefon: 412 08 068

Lærlingefondet for håndverk og industri (ohif.no)

 

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Lærlingefondet for håndverk og industri