Utlysing

Lærlingefondet for håndverk og industri Lærlingefondet for håndverk og industri

Søknadsfrist : 30.09.2021

Fondet kan gi individuell støtte til lærlinger.

Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess

Beskrivelse

Alle lærlinger i svennefag er velkommen til å søke, men lærlinger tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening og lærlinger i tradisjonelle håndverksfag oppfordres til å søke.

Fondet kan gi individuell støtte til lærlinger.

Alle lærlinger er velkommen til å søke, men lærlinger i svennefag tilknyttet Oslo Håndverks- og Industriforening - og tradisjonelle håndverksfag i Oslo og omegn prioriteres

Søknadsinformasjon

Søknadsfristen er 30. september hvert år.

Kontaktperson: Hilde Bergh – Oslo Håndverks- og Industriforening
E-post: larlingefondet@ohif.no  
Telefon: 22 40 10 90
Nettadresse: www.ohif.no – Om OHIF – Fond og Stipender

Du finner søknadssjema her: https://www.ohif.no/fondogstipenderohif

Søknadsfrist : 30.09.2021

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Lærlingefondet for håndverk og industri