Utlysing

Fredrikstad kommunes kunstnerstipend Fredrikstad kommune

Kunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene som inspirasjon for disse.

 

RETNINGSLINJER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES KUNSTNERSTIPEND

1. Fredrikstad kommune deler hvert år ut en fastsatt sum til kunstnerstipend. Summens
størrelse fastsettes i egen budsjettpost.


2. Formål
Kunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene som
inspirasjon for disse. Med kunstnere menes her profesjonelle billedkunstnere
og kunsthåndverkere (eller andre som tilfredsstiller kravene til opptak i fagorganisasjonene)


3. Mottakere
Kunstnerstipendiet skal gå til enkeltpersoner bosatt i, eller som har sitt virke i Fredrikstad.
I spesielle tilfeller kan også stipendiet gis til grupper.


4. Område
Det skal legges vekt på en rimelig fordeling mellom billedkunstnere og kunsthåndverkere i
forhold til representasjon i kommunen.


5. Avgrensninger
Det skal legges vekt på at mottaker skal ha sitt virke/ bosatt i kommunen. Det skal ikke tas
hensyn til annen inntekt eller offentlig tilskudd som søker evt. mottar. Stipendkomiteen bør
være orientert om tidligere tildelinger av dette stipendiet.


6. Tildeling
Tildelingen av kunstnerstipendiet skjer i forbindelse med en årlig Stipendutstilling i regi av
Østfold Kunstnersenter. Tildelingen skjer på grunnlag av innkomne arbeider og søknader
som følger disse. Kulturseksjonen sentralt er sekretariat for ordningen.


7. Juryering
Østfold Kunstnersenter plukker ut en jury bestående av en billedkunstner og en
kunsthåndverker (fra Kunstnerisk råd ved Akershus Kunstnersenter/Vestfold
Kunstnersenter). Kommunens representant er valgt av kulturutvalget.


8. Rapport
Stipendmottaker skal gi en kort rapport over bruken av midler innen 1 år etter
tildelingen. (Evt. etter nærmere avtale)


9. Kunngjøring
Hvert år skal kunstnerstipendiet kunngjøres gjennom media i Fredrikstad og rundskriv fra
Østfold Kunstnersenter til organiserte medlemmer.

Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjer, opplysninger om søknadsfrist,
stipendsum og antall arbeider som kan leveres inn.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 371 aktuelle utlysinger
Les mer om Fredrikstad kommune

Beskrivelse

Kunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene som inspirasjon for disse.

 

RETNINGSLINJER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNES KUNSTNERSTIPEND

1. Fredrikstad kommune deler hvert år ut en fastsatt sum til kunstnerstipend. Summens
størrelse fastsettes i egen budsjettpost.


2. Formål
Kunstnerstipendiet skal hjelpe til å gi bedre vilkår for kunstnerne i Fredrikstad - og tjene som
inspirasjon for disse. Med kunstnere menes her profesjonelle billedkunstnere
og kunsthåndverkere (eller andre som tilfredsstiller kravene til opptak i fagorganisasjonene)


3. Mottakere
Kunstnerstipendiet skal gå til enkeltpersoner bosatt i, eller som har sitt virke i Fredrikstad.
I spesielle tilfeller kan også stipendiet gis til grupper.


4. Område
Det skal legges vekt på en rimelig fordeling mellom billedkunstnere og kunsthåndverkere i
forhold til representasjon i kommunen.


5. Avgrensninger
Det skal legges vekt på at mottaker skal ha sitt virke/ bosatt i kommunen. Det skal ikke tas
hensyn til annen inntekt eller offentlig tilskudd som søker evt. mottar. Stipendkomiteen bør
være orientert om tidligere tildelinger av dette stipendiet.


6. Tildeling
Tildelingen av kunstnerstipendiet skjer i forbindelse med en årlig Stipendutstilling i regi av
Østfold Kunstnersenter. Tildelingen skjer på grunnlag av innkomne arbeider og søknader
som følger disse. Kulturseksjonen sentralt er sekretariat for ordningen.


7. Juryering
Østfold Kunstnersenter plukker ut en jury bestående av en billedkunstner og en
kunsthåndverker (fra Kunstnerisk råd ved Akershus Kunstnersenter/Vestfold
Kunstnersenter). Kommunens representant er valgt av kulturutvalget.


8. Rapport
Stipendmottaker skal gi en kort rapport over bruken av midler innen 1 år etter
tildelingen. (Evt. etter nærmere avtale)


9. Kunngjøring
Hvert år skal kunstnerstipendiet kunngjøres gjennom media i Fredrikstad og rundskriv fra
Østfold Kunstnersenter til organiserte medlemmer.

Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjer, opplysninger om søknadsfrist,
stipendsum og antall arbeider som kan leveres inn.

Søknadsinformasjon

Hvert år skal kunstnerstipendiet kunngjøres gjennom media i Fredrikstad og rundskriv fra Østfold Kunstnersenter til organiserte medlemmer.

Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjer, opplysninger om søknadsfrist, stipendsum og antall arbeider som kan leveres inn.

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder