Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen Wayback Bergen med 60.000 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:

Hovedmålet med prosjektet er å få unge mennesker som er i faresonen for å bli kriminelle og rusmiddelavhengige til å gjøre en helomvending og finne tilbake til riktig vei i livet.

Om stiftelsen:

Stiftelsen Wayback er en ideell stiftelse som er partipolitisk og religiøst uavhengig. Vi driver vår virksomhet innenfor Vestland fylke. Våre 28 medarbeidere produserer om lag 7 årsverk. Vi arbeider etter likemannsprinsippet og våre ansatte er tidligere domfelte som selv har klart overgangen til et bedre liv. I dag er de produktive samfunnsborgere som fungerer som faddere for deltakere i vårt program. Samtlige er sikkerhetsklarert for arbeid i fengsel med høyt sikkerhetsnivå og bidrar til vårt arbeid inne i regionens fengsler. Vi har et stort fokus på å være tilgjengelig for våre brukere (vi kaller dem medlemmer) og vi drifter et omfattende aktivitetstilbud både på innsiden og utsiden av murene.


Wayback satser stort på kriminalpreventivt arbeid opp mot ungdom i aldersgruppen 15-24 år. Prosjekt #unghelomvending er en del av denne satsingen, der målsetningen er å nå ut til utsatt ungdom som befinner seg i skjæringspunktet mellom dårlige oppvekstsvilkår, rus og kriminalitet. Prosjektet tar imot dem som ønsker å bryte med dårlige miljøer og er motiverte til å prøve ut nye og spennende aktiviteter sammen med andre i samme situasjon. Et trygt nettverk uten rus og kriminalitet er essensielt for at den enkelte skal klare å bryte med gammelt mønster og finne tilbake til sin plass normalsamfunnet. Deltakerne får mulighet til å etablere nye sosiale plattformer og opparbeide tilhørighet til et veletablert miljø med tilgang på en rekke solide rollemodeller og ressurspersoner.