Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen Fjellrosa 4H med 56.000 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:


Hovedformålet med dette prosjektet er å skape gode aktiviteter for barn, som bidrar til sosiale relasjoner og opplevelser. Vi inkluderer og jobber mot mobbing og utenforskap.