Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen Tromsø Røde Kors med 144.350 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:

Hovedmålet for Gatemeglingen i Norge er å forebygge vold- og kriminalitet blant unge.


Røde Kors Gatemegling bidrar til tryggere oppvekstsvilkår ved å gi ungdom konkrete verktøy og ferdigheter til å håndtere konflikter mer konstruktivt og uten bruk av vold. Gjennom deltakelse på konflikt- og meglingsverksted styrker ungdommene sine evner til å håndtere egne konflikter på et lavt nivå, og får verktøy til å gjenkjenne, roe ned og potensielt løse konflikter i sitt nærmiljø. 


Røde Kors Gatemegling utdanner frivillige gatemeglingsinstruktører som bidrar med å avholde konflikt- og meglingsverksted for ungdom mellom 13-25 år.