Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen Bærum Røde Kors med 53.000 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:

Gode og gratis fritidstilbud der barn får utfoldet seg kreativt og opplever mestring. Aktivitetene vil stimulere til et inkluderende oppvekstmiljø, der familiebakgrunn ikke avgjør deltakelse.Om stiftelsen:

Bærum Røde Kors er av de større lokalforeningene i Norges Røde Kors med rundt 5000 medlemmer og 800 aktive frivillige. Vi har 22 ulike aktiviteter for forskjellige grupper i samfunnet, blant annet flere aktiviteter for barn og et stort ungdomshus midt i Sandvika. Som en av de største humanitære organisasjonene i kommunen har vi stort nedslagsfelt, og vi jobber for å styrke lokalsamfunnet.