Anthonstiftelsen støttet i 2020 organisasjonen LEVE med 70.000 kroner til gjennomføringen av "Ungdomssamlingen 2021".


Unge LEVEs ungdomssamling er en samling av og for etterlatte med fokus på erfaringsutveksling og sorgterapi.


Samlingen er lagt opp slik at deltagerne får mulighet til å velge mellom ulike aktiviteter, slik at de kan delta på aktivitetene som passer best for dem.