Utlysing

Samarbeidspartnerskap Erasmus+

Målet med samarbeidspartnerskap er å utveksle erfaringer, utvikle samarbeidsnettverk og øke kvalitet og relevans av ulike utdanningstilbud gjennom internasjonalisering. Erasmus+ samarbeidspartnerskap støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter. Samarbeidspartnerskap skal utvikle ny kunnskap som kan deles, overføres og spres til mange aktører på ulike nivå.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 447 aktuelle utlysinger
Les mer om Erasmus+

Beskrivelse

Målet med samarbeidspartnerskap er å utveksle erfaringer, utvikle samarbeidsnettverk og øke kvalitet og relevans av ulike utdanningstilbud gjennom internasjonalisering. Erasmus+ samarbeidspartnerskap støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller læringsaktiviteter. Samarbeidspartnerskap skal utvikle ny kunnskap som kan deles, overføres og spres til mange aktører på ulike nivå.

Søknadsinformasjon

Hvem kan søke?

Alle utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å gjennomføre et internasjonalt prosjekt for å utveksle erfaringer og utvikle nyskapende praksis og pedagogisk metode kan delta i et samarbeidspartnerskap, enten som koordinator for prosjektet eller som partner. 

For eksempel: 

  • Utdanningsinstitusjoner på alle nivå
  • Skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner)
  • Representanter for arbeids-/næringslivet
  • Andre private, offentlige eller frivillige organisasjoner

Et samarbeidspartnerskap skal bestå av minst tre partnere fra tre av programlandene i Erasmus+ (EU-landene, EØS-landene, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia).

Det er mulig å inkludere partnere fra land utenfor EU/EØS, dersom de tilfører prosjektet en vesentlig merverdi.

 

 

 

 

 

Les mer på Erasmus+ (2021-2027) Samarbeidspartnerskap (diku.no) eller ta kontakt med Diku på e-post: erasmuspluss@diku.no

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere muligheter
4 aktuelle utlysinger