Utlysing

Støtte til fritidsaktiviteter Anthonstiftelsen

Søknadsfrist : 01.12.2020

Anthonstiftelsen ønsker gjennom sine økonomiske bidrag å sikre at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta på inkluderende fritidsaktiviteter. I den spesielle situasjonen Norge og resten av verden står i, innebærer det også økte økonomiske utfordringer for mange familier.

Selv om hverdagen vil komme tilbake i en eller annen form for normaltilstand etterhvert, vil ettervirkningene av COVID-19 vedvare, og der ønsker vi i Anthonstiftelsen å strekke ut en hjelpende hånd. Vi har derfor satt av midler som kan dekke medlemskontigenter, lisenser, deltakeravgifter, innkjøp av nødvendig utstyr etc. for å sikre at den enkelte skal få anledning til å delta i fritidsaktivitet uten at det skal være økonomiske hindringer som skal stå i veien for dette. Støtte kan gis til et bredt spekter av ulike fritidsaktiviteter.

For aktiviteter relatert til idrett og fysisk aktivitet, gjøres dette i samarbeid med Zuccarellostiftelsen og deres Comeback - fond, initiert av Mats Zuccarello. Ønsker du å søke støtte til idrettsrelatert aktivitet, må du derfor søke via Zuccarellostiftelsen, ved å følge denne linken. Her er det åpent for både enkeltpersoner og idrettslag/klubber å søke.

For alle andre fritidsaktiviteter som ikke handler om organisert idrett, vil Anthonstiftelsen selv håndtere søknadene. Dette kan være aktiviteter som eksempelvis teater, korps, speider, aktiviteter innen kunst&kultur osv. Noen nevnt, og mange glemt, så her er det sentrale at det er en form for fritidsaktivitet man ønsker å være en del av, men der stram økonomi er en barriere for deltakelse. Takhøyden vår er stor og viljen og ønsket til å kunne sikre den enkeltes deltakelse i meningsfull fritidsaktivitet det viktige, så send inn en søknad eller ta kontakt om du er usikker på om du oppfyller kriteriene for å kunne søke. 

Støtten er til enkeltpersoner og vi kan gi støtte til blant annet: 

-medlemskontigenter
-deltakeravgift-kursavgift
-Kjøp av nødvendig utstyr
-Transportutgifter for deltakelse på arrangement
knyttet til din fritidsaktivitet (i Norge)

Søknad kan sendes inn av:

den enkelte ungdom, samt av foreldre eller leder/ressursperson fra den aktuelle fritidsaktiviteten på vegne av søkeren.

Søknaden kan være på inntil 5 000 kroner. 

 

Merk at søknader vurderes fortløpende om man gjennom søknadsskjemaet markerer at tilskudd haster, alle øvrige søknader vil ha søknadsfrist 01. desember og behandles etter det. 

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått. Årlig deles det ut flere millioner kroner til slike formål.

Les mer om Anthonstiftelsen

Beskrivelse

Anthonstiftelsen ønsker gjennom sine økonomiske bidrag å sikre at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta på inkluderende fritidsaktiviteter. I den spesielle situasjonen Norge og resten av verden står i, innebærer det også økte økonomiske utfordringer for mange familier.

Selv om hverdagen vil komme tilbake i en eller annen form for normaltilstand etterhvert, vil ettervirkningene av COVID-19 vedvare, og der ønsker vi i Anthonstiftelsen å strekke ut en hjelpende hånd. Vi har derfor satt av midler som kan dekke medlemskontigenter, lisenser, deltakeravgifter, innkjøp av nødvendig utstyr etc. for å sikre at den enkelte skal få anledning til å delta i fritidsaktivitet uten at det skal være økonomiske hindringer som skal stå i veien for dette. Støtte kan gis til et bredt spekter av ulike fritidsaktiviteter.

For aktiviteter relatert til idrett og fysisk aktivitet, gjøres dette i samarbeid med Zuccarellostiftelsen og deres Comeback - fond, initiert av Mats Zuccarello. Ønsker du å søke støtte til idrettsrelatert aktivitet, må du derfor søke via Zuccarellostiftelsen, ved å følge denne linken. Her er det åpent for både enkeltpersoner og idrettslag/klubber å søke.

For alle andre fritidsaktiviteter som ikke handler om organisert idrett, vil Anthonstiftelsen selv håndtere søknadene. Dette kan være aktiviteter som eksempelvis teater, korps, speider, aktiviteter innen kunst&kultur osv. Noen nevnt, og mange glemt, så her er det sentrale at det er en form for fritidsaktivitet man ønsker å være en del av, men der stram økonomi er en barriere for deltakelse. Takhøyden vår er stor og viljen og ønsket til å kunne sikre den enkeltes deltakelse i meningsfull fritidsaktivitet det viktige, så send inn en søknad eller ta kontakt om du er usikker på om du oppfyller kriteriene for å kunne søke. 

Støtten er til enkeltpersoner og vi kan gi støtte til blant annet: 

-medlemskontigenter
-deltakeravgift-kursavgift
-Kjøp av nødvendig utstyr
-Transportutgifter for deltakelse på arrangement
knyttet til din fritidsaktivitet (i Norge)

Søknad kan sendes inn av:

den enkelte ungdom, samt av foreldre eller leder/ressursperson fra den aktuelle fritidsaktiviteten på vegne av søkeren.

Søknaden kan være på inntil 5 000 kroner. 

 

Merk at søknader vurderes fortløpende om man gjennom søknadsskjemaet markerer at tilskudd haster, alle øvrige søknader vil ha søknadsfrist 01. desember og behandles etter det. 

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : 01.12.2020

Kontaktperson

Daglig leder

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kalender

 • NOV 30
  2019
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 08
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 17
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 24
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • NOV 30
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • DES 01
  2020
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
5 aktuelle utlysinger

Fakta om Anthonstiftelsen

 • Antall stipender
  250 (Antallet varierer)
 • Årlig utdeling
  10.000.000 NOK
 • Relaterte bransjer
 • Geografisk tilknytning
 • Stipendkategorier
  • Barn og unge
  • Forskning
  • Inkludering og integrering
  • Kunst, scene og kultur
  • Sosiale tiltak
  • Sport og idrett
  • Utdanning i utlandet
  • Øvrige kategorier