Utlysing

Torger Torgersens legat Sveio kommunes legater

Formål: Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft.

Geografiske kriterium: Arbeidet må rettast mot innbyggarar i Sveio kommune (ev. eit større regionalt område som inkluderer Sveio, f.eks. Haugalandet eller Sunnhordland).

Utdrag frå statuttane til Torger Torgersens legat § 4: «Kapitalens avkastning skal nyttast til førebyggjande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.»

Beløp: Ingen spesifikke grenser for sum eller tal på tildelingar. Dei siste tildelingar har typisk vore på mellom 4 000–10 000 kroner pr. mottakar.

Søknadsfrist: 1. mars kvart år.  

Kontaktinformasjon: Sveio kommune v/Servicekontoret, postmottak@sveio.kommune.no. 

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 417 aktuelle utlysinger

Sveio er en kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Den er den sørligste kommunen i fylket, og har bare fastlandsgrense til Rogaland. Kommunen grenser i sør til Haugesund og Tysvær, over fjorden i vest til Bømlo, over fjorden i nord til Stord og over Ålfjorden i øst til Vindafjord.

Sveio kommune administrerer to legat: 

Direktør S. Simonsen og hustrus legat og Torger Torgersens legat

Les mer om de forskjellige legatene under utlysninger og på kommunens nettsider.

Les mer om Sveio kommunes legater

Beskrivelse

Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft

Formål: Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft.

Geografiske kriterium: Arbeidet må rettast mot innbyggarar i Sveio kommune (ev. eit større regionalt område som inkluderer Sveio, f.eks. Haugalandet eller Sunnhordland).

Utdrag frå statuttane til Torger Torgersens legat § 4: «Kapitalens avkastning skal nyttast til førebyggjande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.»

Beløp: Ingen spesifikke grenser for sum eller tal på tildelingar. Dei siste tildelingar har typisk vore på mellom 4 000–10 000 kroner pr. mottakar.

Søknadsfrist: 1. mars kvart år.  

Kontaktinformasjon: Sveio kommune v/Servicekontoret, postmottak@sveio.kommune.no. 

Søknadsinformasjon

Formål: Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft.

Geografiske kriterium: Arbeidet må rettast mot innbyggarar i Sveio kommune (ev. eit større regionalt område som inkluderer Sveio, f.eks. Haugalandet eller Sunnhordland).

Utdrag frå statuttane til Torger Torgersens legat § 4: «Kapitalens avkastning skal nyttast til førebyggjande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.»

Beløp: Ingen spesifikke grenser for sum eller tal på tildelingar. Dei siste tildelingar har typisk vore på mellom 4 000–10 000 kroner pr. mottakar.

Søknadsfrist: 1. mars kvart år.  

Kontaktinformasjon: Sveio kommune v/Servicekontoret, postmottak@sveio.kommune.no. 

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere muligheter
1 utlysing

Fakta om Sveio kommunes legater