Utlysing

COMEBACK - Personstipend Zuccarellostiftelsen

Søknadsfrist : 09.08.2020

COMEBACK er et fond som er etablert av Zuccarellostiftelsen.

Zuccarellostiftelsen ønsker å bidra til å holde barn og unge i aktivitet – uavhengig av hvor de bor, og hvilke forhold de vokser opp under.

Covid-19 pandemien har gitt store økonomiske utfordringer for mange idrettslag, foreninger og familier.

COMEBACK skal bidra til å hjelpe denne gruppen slik at alle barn og unge i Norge fortsatt skal få oppleve den gleden fysisk aktivitet og idrett gir.

 

COMEBACK gir støtte og tilskudd til:

 

Enkeltpersoner (Personstipend):

 • Medlemskontingenter, treningsavgifter- og eventuelle lisensutgifter
 • Deltakeravgifter og egenandeler
 • Innkjøp av nødvendig utstyr eller klær
 • Transportutgifter til deltakelse på cuper/stevner i Norge
 • Søknaden kan ikke overskride kroner 10.000.

 

Idrettslag og klubber (Klubbstipend):

 • COMEBACK har avsatt kr 300.000 til 10 klubbstipender på inntil kr 30.000 per klubb for å dekke medlemsavgifter, treningsavgifter og lisenser for eksisterende eller nye medlemmer med lav betalingsevne. Ordinær forfallsdato må være etter 1. mars 2020.
  • Det må kunne dokumenteres at klubben dekker treningsavgiftene opptil det beløpet som er søkt ved innsending av søknad.
 • Innkjøp av nytt utstyr til barn og unge som ikke kan dekke dette selv
 • Transportutgifter til deltakelse på cuper/stevner i Norge

  

Zuccarellostiftelsen gir dessverre ikke støtte og tilskudd til aktiviteter som:

 • Anses å gjelde idrettsdeltakelse utover normal aktivitet (Zuccarellostiftelsen støtter grunnleggende idrettsdeltakelse og dessverre ikke unge som ønsker å "satse" eller drive profesjonell idrett, inkludert privattimer)
 • Gjelder reiser utenfor Norge ifm treningsleirer eller turneringer
 • Anses å være isolerte og eventbasert (Zuccarellostiftelsen støtter regelmessig idrettsdeltakelse og ikke "kurs" eller lignende)
 • Anses å gjelde for et stort antall voksne medlemmer (Zuccarellostiftelsen støtter idrettsdeltakelse for barn og unge opptil 25 år)
 • Anses å ikke passe inn under Zuccarellostiftelsens formål om "å bidra til at barn og unge i Norge får drive med idrett og fysisk aktivitet"

 

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess

Zuccarellostiftelsen ble etablert i 2016, og er et personlig initiativ fra en av Norges største hockeyprofiler – NHL-spilleren Mats Zuccarello.

Siden han som femåring tok sine første ustøe skøytetak har Mats tilbragt utallige timer på isen, og han har fått være del av et idrettsfellesskap som har gitt ham enormt mye glede.

Gjennom Zuccarellostiftelsen vil Mats bruke sitt navn, og sitt engasjement, til å hjelpe barn og unge med å få innpass i idrett og fysisk aktivitet, slik at de kan ta del i den samme idrettsgleden som har betydd så mye for ham – både personlig og karrieremessig.

Vi jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi.

Les mer om Zuccarellostiftelsen

Beskrivelse

COMEBACK er et fond etablert for å imøtekomme de økonomiske utfordringene idrettsklubber, -lag og mange familier står ovenfor som et resultat av den økonomiske nedgangen i det norske samfunn etter covid-19 pandemien.

COMEBACK er et fond som er etablert av Zuccarellostiftelsen.

Zuccarellostiftelsen ønsker å bidra til å holde barn og unge i aktivitet – uavhengig av hvor de bor, og hvilke forhold de vokser opp under.

Covid-19 pandemien har gitt store økonomiske utfordringer for mange idrettslag, foreninger og familier.

COMEBACK skal bidra til å hjelpe denne gruppen slik at alle barn og unge i Norge fortsatt skal få oppleve den gleden fysisk aktivitet og idrett gir.

 

COMEBACK gir støtte og tilskudd til:

 

Enkeltpersoner (Personstipend):

 • Medlemskontingenter, treningsavgifter- og eventuelle lisensutgifter
 • Deltakeravgifter og egenandeler
 • Innkjøp av nødvendig utstyr eller klær
 • Transportutgifter til deltakelse på cuper/stevner i Norge
 • Søknaden kan ikke overskride kroner 10.000.

 

Idrettslag og klubber (Klubbstipend):

 • COMEBACK har avsatt kr 300.000 til 10 klubbstipender på inntil kr 30.000 per klubb for å dekke medlemsavgifter, treningsavgifter og lisenser for eksisterende eller nye medlemmer med lav betalingsevne. Ordinær forfallsdato må være etter 1. mars 2020.
  • Det må kunne dokumenteres at klubben dekker treningsavgiftene opptil det beløpet som er søkt ved innsending av søknad.
 • Innkjøp av nytt utstyr til barn og unge som ikke kan dekke dette selv
 • Transportutgifter til deltakelse på cuper/stevner i Norge

  

Zuccarellostiftelsen gir dessverre ikke støtte og tilskudd til aktiviteter som:

 • Anses å gjelde idrettsdeltakelse utover normal aktivitet (Zuccarellostiftelsen støtter grunnleggende idrettsdeltakelse og dessverre ikke unge som ønsker å "satse" eller drive profesjonell idrett, inkludert privattimer)
 • Gjelder reiser utenfor Norge ifm treningsleirer eller turneringer
 • Anses å være isolerte og eventbasert (Zuccarellostiftelsen støtter regelmessig idrettsdeltakelse og ikke "kurs" eller lignende)
 • Anses å gjelde for et stort antall voksne medlemmer (Zuccarellostiftelsen støtter idrettsdeltakelse for barn og unge opptil 25 år)
 • Anses å ikke passe inn under Zuccarellostiftelsens formål om "å bidra til at barn og unge i Norge får drive med idrett og fysisk aktivitet"

 

Søknadsinformasjon

Se utlysingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på utlysingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Daglig leder, Zuccarellostiftelsen

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kalender

 • AUG 09
  2020
  2 UTLYSINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 07
  2021
  2 UTLYSINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
3 aktuelle utlysinger

Fakta om Zuccarellostiftelsen