Utlysing

Stord kommunes kulturstipend Stord kommunes tilskotsordningar, prisar og stipend

Beskrivelse

Eit arbeids- og utdanningsstipend som kvart år delast ut til kulturarbeidarar og kunstnarar

Heile summen kan gjevast til ein person, eller delast. Føresetnaden for stipendet er at det til ei kvar tid vert stilt pengar til disposisjon på budsjettet. Det er Utval for oppvekst og kultur som deler ut stipendet. Stipendet vert delt ut samstundes som kulturpris og målpris ved Stord musikklag sin årlege nyttårskonsert i januar.

Stipendet kan søkjast til bestemte arbeidsoppgåver, til studiereiser og til utdanning. Komiteen for næring, miljø og kultur kan og tildela stipend på eige initiativ og/eller etter framlegg frå andre.

Utval for oppvekst og kultur kunngjer søknadsfristen i lokalpressa og under "Kunngjeringar" på kommunens nettsider.

Stipendiaten sender ei kort melding til komiteen om korleis stipendet er nytta.

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist er 15. september.

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere utlysinger
Vis alle 415 aktuelle utlysinger

Fakta om Stord kommunes tilskotsordningar, prisar og stipend