Utlysing

Kulturmidlar Kviteseid kommunes tilskotsordningar

Beskrivelse

Gjennom tildeling av midlar til kulturfeltet ynskjer Kviteseid kommune å stimulere det friviljuge kulturlivet i kommunen til utvikling og fornying. Då med sikte på å skape gode levevilkår for innbyggjarane og for å styrke identitet og tilhøyrigheit til Kviteseid. Føremålet er å legge til rette for alle, uavhengig av funksjonsevne og helse.

Da det er avgrensa med søkbare kommunale midlar, ynskjer kommunen  å oppfordre - og hjelpe lag og organisasjonar å søkje eksterne midlar.

Om giveren

Søknadsinformasjon

Søknadsfristen er 15. mars kvart år.

For meir informasjon: tlf. 35 06 81 00 eller post@kviteseidkommune.no

 

Søknadsfristen er 15. mars kvart år.

 

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 242 aktuelle utlysinger