Utlysing

Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning

Fondets formål er å dele ut stipendium til videreutdanning av studenter eller kandidater fra Nord-
Norge som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 417 aktuelle utlysinger

Havforskningsinstituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat, inkludert det marine miljøet, fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

Les mer om Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning

Beskrivelse

Fondets formål er å dele ut stipendium til videreutdanning av studenter eller kandidater fra Nord-
Norge som tar sikte på å utdanne seg til habile havforskere.

Søknadsinformasjon

Søkere må være fra Nord-Norge og ha en nær familietilknytning til landsdelen. Denne tilknytningen må redegjøres for og dokumenteres.
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av faglig bakgrunn og videre planer (maksimalt 3 sider). Godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden.

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Eli og Jens Eggvins fond til fremme av norsk havforskning