Utlysing

Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse

Beskrivelse

ANSÖKAN

Stiftelsen Clara Lachmanns fond är en skandinavisk stiftelse som har till ändamål att främja den skandinaviska samkänslan. Bidrag, vanligen i storleksordningen SEK 4.000 till maximalt 50.000, kan beviljas till följande ändamål:

 1. Exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.
 2. Anordnande av kongresser, möten och symposier i något av de skandinaviska länderna.
 3. Deltagande i sådana kongresser, möten och symposier.
 4. Spridande av upplysning och förståelse för de skandinaviska ländernas och folkens förhållanden samt betydelsen av deras sammanhållning t. ex. genom publikationer och kulturell verksamhet. Endast i undantagsfall lämnas bidrag till publicering av vetenskapliga rapporter eller utgivande av doktorsavhandlingar, jubileums- och festskrifter.
 5. Övrigt som kan befrämja den skandinaviska samkänslan.

Søknadsinformasjon

Tidsgränser

 • Tidsgränsen för användningen av ett sökt belopp är från den 15 maj ansökningsåret till den 1 juni året efter ansökningsåret.
 • Skriftlig redogörelse för användning av beviljat bidrag jämte verifikationer skall utan anmaning lämnas senast den 31 juli året efter ansökningsåret. Skulle redovisning ej lämnas inom angiven tid är sökanden skyldig återbetala erhållet belopp jämte ränta. Stiftelsen står under statlig tillsyn.
 • Senast den 15 mars skall ansökningar om bidrag ur stiftelsen vara inkomna.
 • För att komma i fråga för behandling skall stiftelsens ansökningsblankett inkommit senast den 15 mars. För sent inkomna ansökningar behandlas ej. Blanketten kan endast fyllas i elektroniskt.
 • Styrelsen för Stiftelsen Clara Lachmanns fond sammanträder endast en gång om året, vanligen i mitten eller i slutet av april månad. Besked om bidrag lämnas under maj månad.
 • Bidrag lämnas ej mellan de årliga sammanträdena.
 • Bidrag lämnas ej till arrangemang eller aktivitet, som påbörjats eller redan genomförts före den 15 maj ansökningsåret.

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere utlysinger
Vis alle 415 aktuelle utlysinger

Fakta om Clara Lachmanns fond til fremme av skandinavisk fellesfølelse