Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne Aase og Bernt Ingvaldsens legat

Søknadsfrist : 21.04.2024

Beskrivelse

Aase og Bernt Ingvaldsens legat har som formål er å yte økonomisk støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til enkeltpersoner med nedsatt funksjonsevne og/eller institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne beboende i Buskerud.

Om giveren

Aase og Bernt Ingvaldsens legat deler hvert år ut økonomisk støtte til innkjøp av hjelpemidler og spesialutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne, bosatt i Buskerud. Både enkeltpersoner og  institusjoner for personer med nedsatt funksjonsevne kan søke.

Les mer om Aase og Bernt Ingvaldsens legat

Søknadsinformasjon

Legatet oppfordrer søkerne til å skrive litt om seg selv, hva støtten fra legatet skal benyttes til - og hvordan dette vil komme til nytte for deg.

Legatet mottok 31 søknader i 2023, og av disse ble 16 innvilget. Støttebeløpene som ble innvilget i 2023 var i størrelsesordenen kr 1.000 - kr 20.000.

Søknadene vil bli behandlet av legatets styre kort tid etter søkndasfristens utløp, og alle søkere vil motta svar.

Søkere som får innvilget støtte, vil senere bli bedt om å sende inn kvittering for utført kjøp samt å opplyse hvilken bankkonto støtten skal overføres til. 

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Forretningsfører

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 119 aktuelle utlysinger

Fakta om Aase og Bernt Ingvaldsens legat