Anthonstiftelsen støttet i 2020 foreningen One People med 250.000 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:

Skape Ungdomskraft - Líf laga handler om ungdom, epleplukking, møteplasser og det å skape verdier som kommer fellesskapet til gode.