Anthonstiftelsen støttet i 2020 stiftelsen Sandefjord videregående skole med 9.600 kroner.

Hovedmålet med prosjektet:

Hovedmålet med aktiviteten er å etablere og drive en guttegruppe med opp til 10 elever med flyktningbakgrunn.