Utlysing

Anthonstipendet 2020 - til ungdom i Landsforeningen for barnevernsbarn Anthonstiftelsen

Søknadsfrist : 08.11.2020

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn. 

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer.

Kriterier:

1.    Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres)

2.    Øvre aldersgrense er 25 år

3.    Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet

4.    Det velges stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling kjønn og bosted og type utdanning

Søkerne får utebtalt hele summen med en gang. Det forutsettes at søker er aktiv student/elev i hele skoleåret.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått. Årlig deles det ut flere millioner kroner til slike formål.

Les mer om Anthonstiftelsen

Beskrivelse

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn. 

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer.

Kriterier:

1.    Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres)

2.    Øvre aldersgrense er 25 år

3.    Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet

4.    Det velges stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling kjønn og bosted og type utdanning

Søkerne får utebtalt hele summen med en gang. Det forutsettes at søker er aktiv student/elev i hele skoleåret.

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist : 08.11.2020

Kontaktperson

Daglig leder

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kalender

 • NOV 30
  2019
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
4 aktuelle utlysinger

Fakta om Anthonstiftelsen

 • Antall stipender
  250 (Antallet varierer)
 • Årlig utdeling
  10.000.000 NOK
 • Relaterte bransjer
 • Geografisk tilknytning
 • Stipendkategorier
  • Barn og unge
  • Forskning
  • Inkludering og integrering
  • Kunst, scene og kultur
  • Sosiale tiltak
  • Sport og idrett
  • Utdanning i utlandet
  • Øvrige kategorier