Utlysing

Det helsevitenskapelige fakultets forskningsfond ved UiT Norges arktiske universitet UiT Norges arktiske universitet

Formål: 38 % ytes til kreftforskningen ved UiT Norges arktiske universitet, 45 % til forskning innen tidlig fødsel- og spedbarnsdødelighet og 17 % til diabetesforskning.

 

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege breidde og kvalitet og våre tverrfaglege fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.

UiT er ein heilt sentral aktør i utviklinga av nasjonen og landsdelen. UiT bidreg til at landsdelen har godt kvalifisert arbeidskraft. Som ei direkte følgje av sterke forskingsmiljø ved UiT, har fleire forskningsinstitutt som Norsk Polarinstitutt, Akvaplan-niva, Havforskningsinstituttet, Nofima og Norut, og større bedrifter, etablert seg i miljøet rundt universitetet. Universitetsutdanninga av helsepersonell føregår i tett samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Universitetet har eit breitt samarbeid med offentleg sektor.

UiT er eit fleircampus-universitet med aktivitet i Tromsø, Narvik, Alta, Harstad, Hammerfest, Bardufoss og Kirkenes - i tillegg til at vi har ei rekke desentraliserte studietilbod.

Les mer om UiT Norges arktiske universitet

Beskrivelse

Internt fond for forskning innen helsevitenskap

Formål: 38 % ytes til kreftforskningen ved UiT Norges arktiske universitet, 45 % til forskning innen tidlig fødsel- og spedbarnsdødelighet og 17 % til diabetesforskning.

 

Søknadsinformasjon

Hvem kan søke: interne ansatte ved Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Søknadsfrist og legatstørrelse kunngjøres på hjemmesiden til Universitetet i Tromsø: www.uit.no i lenken: Tavla - Penger å hente

Kontaktperson er Svetlana V. Olsen

Telefon: 776 23 207

E-post: svetlana.v.olsen@uit.no

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere muligheter
8 aktuelle utlysinger

Fakta om UiT Norges arktiske universitet