Utlysing

Fondet for dansk-norsk samarbeid Fondet for dansk-norsk samarbeid

Fondet for dansk-norsk samarbeid gir etter søknad stipendopphold for dansker på Lysebu og stipendopphold for nordmenn på Schæffergården. Formålet er å øke samarbeidet mellom Danmark og Norge på kulturelle og andre områder. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det gis også opphold til dansk-norske og i noen tilfelle til nordiske grupper. Oppholdet skal ha relevans for fondets formål, og det blir ved utvelgelsen lagt vekt på at formålet med oppholdet er slik at det vanskelig kan realiseres i hjemlandet.

Stipendiatene fordeler seg på mange faggrupper. Hovedvekten har tradisjonelt ligget på vitenskap, kunst og undervisning, men det blir lagt vekt på at alle fag og samfunnsområder skal komme i betraktning ved stipendtildelingen. Lysebu og Schæffergården skal være steder der ulike interesser og yrker møtes og danner et demokratisk og inspirerende miljø.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 733 aktuelle utlysinger

Vårt formål er å arbeide for økt forståelse og samarbeid mellom Danmark og Norge. Vi realiserer dette formålet ved å gi opphold for enkeltpersoner og grupper på  Schæffergården ved København og Lysebu i Oslo.

Les mer om fondet:
http://dansk-norsk.no/om-fondet/norgeshjaelpen

Les mer om Fondet for dansk-norsk samarbeid

Beskrivelse

Fondet for dansk-norsk samarbeid gir etter søknad stipendopphold for dansker på Lysebu og stipendopphold for nordmenn på Schæffergården.

Fondet for dansk-norsk samarbeid gir etter søknad stipendopphold for dansker på Lysebu og stipendopphold for nordmenn på Schæffergården. Formålet er å øke samarbeidet mellom Danmark og Norge på kulturelle og andre områder. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Det gis også opphold til dansk-norske og i noen tilfelle til nordiske grupper. Oppholdet skal ha relevans for fondets formål, og det blir ved utvelgelsen lagt vekt på at formålet med oppholdet er slik at det vanskelig kan realiseres i hjemlandet.

Stipendiatene fordeler seg på mange faggrupper. Hovedvekten har tradisjonelt ligget på vitenskap, kunst og undervisning, men det blir lagt vekt på at alle fag og samfunnsområder skal komme i betraktning ved stipendtildelingen. Lysebu og Schæffergården skal være steder der ulike interesser og yrker møtes og danner et demokratisk og inspirerende miljø.

Søknadsinformasjon

Vi bevilger ca 6000 subsidierte gjestedøgn pr år. Stipendiater som får innvilget opphold, betaler en egenandel for å bo på Lysebu og Schæffergården med helpensjon (hotellrom og alle måltider inkludert, for grupper også møterom). Egenandelen varierer med romtype og arrangementstype.

Se mer ang søknadsprosessen her:   
http://dansk-norsk.no/sok-stipend/

Kontakt:
post@dansk-norsk.no

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Fondet for dansk-norsk samarbeid

  • Relaterte bransjer
  • Stipendkategorier
    • Forskning
    • Kulturutveksling
    • Kunst, scene og kultur
    • Øvrige kategorier