Utlysing

A. W. Scheels Stiftelse A. W. Scheels Stiftelse

Under ellers like vilkår har etterkommere av Dr juris Anton Wilhelm Scheel fortrinnsrett til stipendene.

Stipend tildeles etter følgende prioritering:

  1. Studenter av oppretters slekt, som studerer ved Universitetet i Oslo
  2. Særlige trengende av oppretters slekt.

Det er kun etterkommere av Anton Wilhelm Scheel som kan søke om midler fra stiftelsen. Hvis ingen søkere fra slekten melder seg, vil stipendmidlene tildeles direkte som en del av støtteordning for reisestipend for UiO-studenter. Besøk unifor nettside for utfyllende informasjon.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. desember.

Søknader sendes inn gjennom UNIFOR.no

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 371 aktuelle utlysinger

Beskrivelse

Under ellers like vilkår har etterkommere av Dr juris Anton Wilhelm Scheel fortrinnsrett til stipendene.

Stipend tildeles etter følgende prioritering:

  1. Studenter av oppretters slekt, som studerer ved Universitetet i Oslo
  2. Særlige trengende av oppretters slekt.

Det er kun etterkommere av Anton Wilhelm Scheel som kan søke om midler fra stiftelsen. Hvis ingen søkere fra slekten melder seg, vil stipendmidlene tildeles direkte som en del av støtteordning for reisestipend for UiO-studenter. Besøk unifor nettside for utfyllende informasjon.

Stiftelsen lyser ut midler hvert år med søknadsfrist 1. desember.

Søknader sendes inn gjennom UNIFOR.no

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig minst én måned før søknadsfristen.

Vær oppmerksom på at utlysningen kan variere noe fra år til år.

Søknadsinformasjon

Se utlysingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på utlysingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om A. W. Scheels Stiftelse