Askøy Håndballklubb

Askøy Håndballklubb har et ønske om at alle som vil skal få spille håndball, uavhengig av foresattes økonomi. De tilbyr derfor sine medlemmer støtteordninger for å dekke f.eks. kontingent, lisens, cup, utstyr og inngang.

Tildelt beløp:

NOK 30 000,-

Klubben merket positiv effekt ved at flere sendte inn søknad om å motta midler etter at de delte informasjon i sine kanaler. Støtten til Askøy Håndballklubb har gitt  både eksisterende og nye medlemmer muligheten til å delta i klubbens aktiviteter videre.