Vi synes det er fantastisk når støtte fra Zuccarellostiftelsen åpner flere dører for klubbene. Fra midler utdelt i runde 1 av COMEBACK, skjedde nettopp dette.

Os Håndball har inngått et samarbeid, med blant andre kommunen, som skal være en del av løsningen for barn og unge som faller utenfor idretten.

– Vi er utrolig takknemlige for at Zuccarellostiftelsen med de tildelte midlene ser ut til å være startskuddet for et pilotprosjekt i vår kommune, der ingen barn og unge skal stå på sidelinjen. Idrett og aktivitet skal være for alle, sier Jan Norbeck for Os Håndball.

#COMEBACK