Om Oslo Fekteklubb

Oslo Fekteklub er den eneste fekteklubben som holder til i Oslo Øst. Tidligere holdt klubben til i Oslo vest, men flyttet aktiviteten til Økernområdet fordi de ønsker å tilby sporten til en større del av byen. Her er byen i voldsom vekst og planen er at området til sammen skal romme opptil 40 000 boliger over noen år.

Tildelt beløp:

NOK 30 000,-

– Våre fektere kommer i stor del fra Løren/ Økern området, og mange har bakgrunn fra Europa, Asia og Afrika. Trenerne våre er fra Norge, Portugal og Italia, så miljøet er herlig internasjonalt, sier Representant fra klubben, Yngve Eliassen.

Pga. Covid 19 pandemien, kunne ikke fektere som deltar i kursene rullere på å bruke utstyr. Derfor søkte de om midler til å kjøpe inn mer utlånsutstyr.

– For midlene vi fikk inn fra Zuccarellostiftelsen kjøpte vi inn 14 nye sett med fektedrakter i barne- og ungdomsstørrelser. Fra før hadde vi ca 21 sett drakter til utlån, men nå har vi 35 sett noe som gjør at vi kan ta imot alle som ønsker å fekte hos oss, men ikke kan kjøpe fekteutstyr.

Etter 12. mars og i hele vårsesongen var alle kursene innendørs stoppet, så de hadde bare utendørstrening for alle barne- og ungdomsfekterne. Høsten 2020 kunne de arrangere fektekurs for alle klasser fom. september, men i november måtte alle kursene, foruten barnekursene avsluttes.