Zuccarellostiftelsen støttet i 2021 Drøbak-Frogn Idrettslag Tropp & Turn sitt prosjekt "Parkour for alle"