Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Alnaskolen - Anthonstipendet 2023 Anthonstiftelsen

Søknadsfrist : 18.10.2023 kl. 23:50

Beskrivelse

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut totalt flere millioner kroner i stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn, til ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn på videregående skole og høyskole-/ universitetsnivå og fra med 2019 har vi også delt ut stipender gjennom Tøyenakademiet og Alnaskolen.

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Målgruppe: Barn og unge under 26 år. 

 

Om giveren

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått. 

Les mer om Anthonstiftelsen

Søknadsinformasjon

Se utlysingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på utlysingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Prosjektkoordinator

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 119 aktuelle utlysinger

Fakta om Anthonstiftelsen