Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Landsforeningen for barnevernsbarn - Anthonstipendet 2023 Anthonstiftelsen

Søknadsfrist : 18.10.2023 kl. 23:50

Beskrivelse

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til ungdom gjennom Landsforeningen for Barnevernsbarn. 

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg høyere utdanning, og elever som kan være positive forbilder for andre ungdommer.

Kriterier:

1.    Søker er eller har vært under barnevernet (må dokumenteres)

2.    Øvre aldersgrense er 25 år

3.    Søker må fylle ut søknadsskjema og opplyse om kontaktperson på utdanningsstedet

4.    Det velges stipendmottagere ut fra behov, planer, fordeling kjønn og bosted og type utdanning

5.    Søker må være medlem i Landsforeningen for barnevernsbarn (Gratis) - Registrering kan enkelt gjøres på følgende link: https://barnevernsbarna.no/bli-medlem/

6.    Søker må gå på videregående skole, folkehøyskole eller ta høyere utdanning.

Søkerne får utebtalt hele summen med en gang. Det forutsettes at søker er aktiv student/elev i hele skoleåret.

Om giveren

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått. 

Les mer om Anthonstiftelsen

Søknadsinformasjon

Se utlysingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på utlysingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Prosjektkoordinator

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 119 aktuelle utlysinger

Fakta om Anthonstiftelsen