Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

OsloMet - Anthonstipendet 2023 Anthonstiftelsen

Søknadsfrist : 18.10.2023 kl. 23:50

Beskrivelse

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til studenter med minoritetsspråklig bakgrunn på universitetsnivå.

Tilbudet er avgrenset til studenter med opprinnelse fra land utenfor Vest-Europa og Nord-Amerika. Søker må være folkeregistrert i Norge.

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og studenter som kan være positive forbilder for barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Tilbudet gjelder:

Bachelor 2. år (fullført 60 sp. og 1. års praksis ved følgende studier:
- Bachelorstudium i journalistikk
- Bachelorstudium - Barnehagelærer (kun heltid)
- Grunnskolelærerutdanning 1-7, (2. år av utdanningen)
- Grunnskolelærerutdanning 5-10 (2. år av utdanningen)
- Bachelorstudium i barnevern (kun heltid)
- Bachelorstudium i sosialt arbeid

Masterstudenter ved følgende studier:

- Masterstudium i barnehagepedagogikk
- Barnevern (Master sosialfag)
- Familiebehandling (master sosialfag)
- Sosialt arbeid (master sosialfag)
- Grunnskolelærerutdanning 1-7, (4.& 5. år av utdanningen)
- Grunnskolelærerutdanning 5-10 (4. & 5. år av utdanningen)

Hvis du ikke tilhører én av disse studiene, vil Anthonstiftelsen dessverre ikke kunne vurdere din søknad.

Søknadsfrist: 18.10.2023 kl. 23.59 - Det vil ikke være mulig å laste opp søknad etter dette tidspunktet.

Stipendets størrelse er: 

Bachelornivå: 20 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

Masternivå: 25 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

NB! Når du sender inn søknaden, må du også bekrefte at to referanser fyller ut skjema som kan lastes ned på denne linken: https://stipendportalen.no/anthonstiftelsen_referanseskjema.

Referanseperson må sende utfylt skjema på epost til post@anthonstiftelsen.no, forklaring står i referanseskjemaet. Referansepersoner trenger ikke å signere med underskrift i tilfeller der den sendes fra en relevant jobbmail. 

Det er den enkelte søker sitt ansvar å følge opp at referansepersonene har skrevet og sendt referanse, om søknaden ikke er komplett med to referanser innen fristen vil søknaden ikke bli vurdert.  

Ofte stilte spørsmål: 

- Er stipendordningen et samarbeid med Lånekassen?

Svar: Nei, stipendordningen er et initiativ fra Anthonstiftelsen og involverer hverken Lånekassen eller andre instanser.

- Må jeg tilbakebetale deler av beløpet dersom min søknad blir innvilget?

Svar: Nei, i motsetning til lån vil et stipend ikke komme med krav om tilbakebetaling eller lignende.

Om giveren

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått. 

Les mer om Anthonstiftelsen

Søknadsinformasjon

Se utlysingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på utlysingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktperson

Prosjektkoordinator

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

1 utlysing
Flere utlysinger
Vis alle 120 aktuelle utlysinger

Fakta om Anthonstiftelsen