Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Søk Anthonstiftelsen om midler til tiltak for barn og unge! Anthonstiftelsen

Søknadsfrist : 03.02.2023

Beskrivelse

Anthonstiftelsen tar nå imot søknader fra aktører med aktiviteter/tiltak med barn og unge som målgruppe.

Anthonstiftelsen delte i 2022 ut i overkant av 12 millioner kroner til ulike formål rettet mot barn og unge. I 2023 vil totalpotten økes ytterligere, og vi ser alltid etter gode ideer og gode tiltak som kan gjøre en forskjell i barn og unges liv. 

Anthonstiftelsens midler kommer fra verdier skapt av Oslobaserte Anthon B. Nilsen AS, og Anthonstiftelsen støtter primært tiltak rettet mot barn og unge i Oslo & omegn, samt tiltak med nasjonalt nedslagsfelt men med tilhørighet til nevnte område.

Søknadsfrist er fredag 3. februar kl 16:00.

Ved behov for support i.f.m. innsending, kontakt Eirik Lundblad i Anthonstiftelsen på tlf 48999900 eller epost post@anthonstiftelsen.no, eller Bjarne Vasset i Stipendportalen på tlf. 909 32 807 eller post@stipendportalen.no Henvendelser vil bli besvart forløpende frem til kl 16:00 den 15.02. 

 

Hvem kan søke:

 • Registrerte organisasjoner/foreninger/stiftelser

 • Sosiale entrepenører 

 • Registrerte AS med ideelt formål
 • Privat virksomhet (ENK) med ideelt formål (ikke privatpersoner)
 • Aktiviteter der barn og unge er primær målgruppe

 • Stiftelsen støtter primært aktører med tilknytning og aktivitet i Oslo & omegn, og støtter også nasjonale programmer og prosjekter. 

Vi støtter ikke: 

 • prosjekter som allerede er ferdigstilt

 • religiøse formål (aktiviteter kan drives av religiøse organisasjoner, men vi støtter ikke forkynnende virksomhet)

 • privatpersoner

 • prosjekter som gjennomføres i utlandet

 • Private formål som for eksempel studiefinansiering, reisestøtte og hjelpemidler
 • Infrastrukturtiltak i regi av for eksempel sameier og velforeninger

Hvor mye kan søkes om?

Anthonstiftelsen støtter fra kr 10 000 til maksimalt kr 600 000 per år. Gjennomsnittstildeling i 2022 var på ca 230 000,- 

Vi støtter både tiltak, aktiviteter og prosjekter av kort varighet og også flerårige tiltak og programmer der Anthonstiftelsen vil kunne stille med midler, rådgivning og prosjektstøtte. 

 

Om giveren
Les mer om Anthonstiftelsen

Søknadsinformasjon

Søknadsfristen for vår 2023 er satt til fredag 03. februar kl 1600.

Ved behov for teknisk support i.f.m. innsending, kontakt Bjarne Vasset i Stipendportalen på tlf. 909 32 807 eller post@stipendportalen.no . Henvendelser vil bli besvart forløpende.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktpersoner

Ansvarlig Stipendportalen
Daglig leder

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 119 aktuelle utlysinger

Fakta om Anthonstiftelsen