Utlysing

Anthonstipendet - til studenter ved OsloMet Anthonstiftelsen

Søknadsfrist : 01.03.2022

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til studenter med minoritetsspråklig bakgrunn på universitetsnivå.

Tilbudet er avgrenset til studenter med opprinnelse fra land utenfor Vest-Europa og Nord-Amerika. Det kreves at søker selv eller begge foreldre kommer fra disse områdene. Søker må være folkeregistrert i Norge.

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og studenter som kan være positive forbilder for barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Tilbudet gjelder:

Bachelor 2. år (fullført 60 sp. og 1. års praksis ved følgende studier:
- Bachelorstudium i journalistikk
- Bachelorstudium - Barnehagelærer (kun heltid)
- Grunnskolelærerutdanning 1-7, (2. år av utdanningen)
- Grunnskolelærerutdanning 5-10 (2. år av utdanningen)
- Bachelorstudium i barnevern (kun heltid)
- Bachelorstudium i sosialt arbeid

Masterstudenter ved følgende studier:

- Masterstudium i barnehagepedagogikk
- Barnevern (Master sosialfag)
- Familiebehandling (master sosialfag)
- Sosialt arbeid (master sosialfag)
- Grunnskolelærerutdanning 1-7, (4.& 5. år av utdanningen)
- Grunnskolelærerutdanning 5-10 (4. & 5. år av utdanningen)

Hvis du ikke tilhører èn av disse studiene, vil Anthonstiftelsen dessverre ikke kunne vurdere din søknad.

Stipendets størrelse er: 

Bachelornivå: 20 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

Masternivå: 25 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

 

NB! Når du sender inn søknaden, må du også bekrefte at to referanser fyller ut skjema i denne linken: https://stipendportalen.no/anthonstiftelsen_referanseskjema.

Utfylt og signert skjema lastes opp på en lukket dokumentmappe, forklaring står i referanseskjemaet.

Det er den enkelte søkers ansvar å følge opp at referansepersonene har skrevet og lastet opp referansen, om søknaden ikke er komplett med to referanser innen fristen vil søknaden ikke bli vurdert.  

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 371 aktuelle utlysinger

Anthonstiftelsen bidrar med kompetanse og økonomiske tilskudd for å være med og utvikle et tryggere og mer inkluderende samfunn for barn og unge. Vi bidrar til å skape lavterskelaktiviteter der barn og unge inkluderes, lærer og gis muligheter de ellers ikke ville fått. Årlig deles det ut flere millioner kroner til slike formål.

Les mer om Anthonstiftelsen

Beskrivelse

Anthonstiftelsen har som ett av sine formål å yte hjelp til utdanning, og derfor deles det hvert år ut stipender til studenter med minoritetsspråklig bakgrunn på universitetsnivå.

Tilbudet er avgrenset til studenter med opprinnelse fra land utenfor Vest-Europa og Nord-Amerika. Det kreves at søker selv eller begge foreldre kommer fra disse områdene. Søker må være folkeregistrert i Norge.

Det vil bli lagt vekt på søkers interesse for og evner til å skaffe seg videregående/ høyere utdanning, og studenter som kan være positive forbilder for barn og unge med minoritetsbakgrunn.

Tilbudet gjelder:

Bachelor 2. år (fullført 60 sp. og 1. års praksis ved følgende studier:
- Bachelorstudium i journalistikk
- Bachelorstudium - Barnehagelærer (kun heltid)
- Grunnskolelærerutdanning 1-7, (2. år av utdanningen)
- Grunnskolelærerutdanning 5-10 (2. år av utdanningen)
- Bachelorstudium i barnevern (kun heltid)
- Bachelorstudium i sosialt arbeid

Masterstudenter ved følgende studier:

- Masterstudium i barnehagepedagogikk
- Barnevern (Master sosialfag)
- Familiebehandling (master sosialfag)
- Sosialt arbeid (master sosialfag)
- Grunnskolelærerutdanning 1-7, (4.& 5. år av utdanningen)
- Grunnskolelærerutdanning 5-10 (4. & 5. år av utdanningen)

Hvis du ikke tilhører èn av disse studiene, vil Anthonstiftelsen dessverre ikke kunne vurdere din søknad.

Stipendets størrelse er: 

Bachelornivå: 20 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

Masternivå: 25 000 kroner, som mottas som en engangsutbetaling

 

NB! Når du sender inn søknaden, må du også bekrefte at to referanser fyller ut skjema i denne linken: https://stipendportalen.no/anthonstiftelsen_referanseskjema.

Utfylt og signert skjema lastes opp på en lukket dokumentmappe, forklaring står i referanseskjemaet.

Det er den enkelte søkers ansvar å følge opp at referansepersonene har skrevet og lastet opp referansen, om søknaden ikke er komplett med to referanser innen fristen vil søknaden ikke bli vurdert.  

Søknadsinformasjon

Se utlysingsteksten ovenfor for informasjon om hvordan du søker på utlysingen. Om du ikke skulle finne denne informasjonen der, besøk firmaets hjemmeside.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktpersoner

Daglig leder
Prosjektkoordinator

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Anthonstiftelsen