Utlysing

Anthonstiftelsens aktivitetsstøtte 2021 Anthonstiftelsen

Søknadsfrist : 15.02.2021

Anthonstiftelsen deler hvert år ut flere millioner kroner til ulike aktiviteter / tiltak / prosjekter som har barn og unge som hovedmålgruppe.  

Søknadsfristen for vår 2021 er satt til mandag 15. februar kl 23:59.

Ved behov for support i.f.m. innsending, kontakt Eirik Lundblad i Anthonstiftelsen på tlf 48999900 eller epost post@anthonstiftelsen.no, eller Bjarne Vasset i Stipendportalen på tlf. 909 32 807 eller post@stipendportalen.no Henvendelser vil bli besvart forløpende frem til kl 16 den 15.02. Henvendelser etter dette tidspunkt besvares hvis kapasitet.

 

Hvem kan søke:

 • Registrerte organisasjoner/foreninger/stiftelser/sosiale entrepenører

 • Privat virksomhet med ideelt formål (ikke privatpersoner)
 • Aktiviteter der barn og unge er primær målgruppe

 • Stiftelsen har et landsdekkende nedslagsfelt

Vi støtter ikke:

 • kommersielle virksomheter (må i tilfelle gå i samarbeid med en ideell virksomhet / organisasjon, og der den ideelle virksomheten er søker)

 • prosjekter som allerede er ferdigstilt

 • religiøse formål (aktiviteter kan drives av religiøse organisasjoner, men vi støtter ikke forkynnende virksomhet)

 • privatpersoner

 • prosjekter som gjennomføres i utlandet

 

Hvor mye kan søkes om?

Anthonstiftelsen støtter fra kr 10 000 til maksimalt kr 600 000 per år.

Vi støtter hovedsakelig tiltak for ett år av gangen fra tildelingstidspunktet. Fra og med 2020 åpnet vi for å kunne inngå et forpliktende samarbeid av flere års varighet, der stiftelsen vil kunne bidra med finansiering, rådgivning og kompetanse i avtaleperioden. 

 

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 447 aktuelle utlysinger
Les mer om Anthonstiftelsen

Beskrivelse

Anthonstiftelsen tar nå imot søknader fra organisasjoner og institusjoner med aktiviteter/tiltak med barn og unge som målgruppe.

Anthonstiftelsen deler hvert år ut flere millioner kroner til ulike aktiviteter / tiltak / prosjekter som har barn og unge som hovedmålgruppe.  

Søknadsfristen for vår 2021 er satt til mandag 15. februar kl 23:59.

Ved behov for support i.f.m. innsending, kontakt Eirik Lundblad i Anthonstiftelsen på tlf 48999900 eller epost post@anthonstiftelsen.no, eller Bjarne Vasset i Stipendportalen på tlf. 909 32 807 eller post@stipendportalen.no Henvendelser vil bli besvart forløpende frem til kl 16 den 15.02. Henvendelser etter dette tidspunkt besvares hvis kapasitet.

 

Hvem kan søke:

 • Registrerte organisasjoner/foreninger/stiftelser/sosiale entrepenører

 • Privat virksomhet med ideelt formål (ikke privatpersoner)
 • Aktiviteter der barn og unge er primær målgruppe

 • Stiftelsen har et landsdekkende nedslagsfelt

Vi støtter ikke:

 • kommersielle virksomheter (må i tilfelle gå i samarbeid med en ideell virksomhet / organisasjon, og der den ideelle virksomheten er søker)

 • prosjekter som allerede er ferdigstilt

 • religiøse formål (aktiviteter kan drives av religiøse organisasjoner, men vi støtter ikke forkynnende virksomhet)

 • privatpersoner

 • prosjekter som gjennomføres i utlandet

 

Hvor mye kan søkes om?

Anthonstiftelsen støtter fra kr 10 000 til maksimalt kr 600 000 per år.

Vi støtter hovedsakelig tiltak for ett år av gangen fra tildelingstidspunktet. Fra og med 2020 åpnet vi for å kunne inngå et forpliktende samarbeid av flere års varighet, der stiftelsen vil kunne bidra med finansiering, rådgivning og kompetanse i avtaleperioden. 

 

Søknadsinformasjon

Søknadsfristen for vår 2021 er satt til mandag 15. februar kl 23:59.

Ved behov for support i.f.m. innsending, kontakt Bjarne Vasset i Stipendportalen på tlf. 909 32 807 eller post@stipendportalen.no Henvendelser vil bli besvart forløpende.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Kontaktpersoner

Ansvarlig Stipendportalen
Daglig leder

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere muligheter
13 aktuelle utlysinger

Fakta om Anthonstiftelsen