Signe Howells feltarbeidsstipend

Signe Howells feltarbeidsstipend er opprettet med det formål å oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den ”vestlige” verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi.

2021 er siste året stipendet lyses ut, og resterende beløpet er på kr 12,700 ble utbetalt 15. desember 2021.

Les mer om Signe Howells feltarbeidsstipend
Fakta
Antall utdelinger
Ikke spesifisert
Årlig utdeling
Ikke spesifisert
Se alle fakta
Organisasjonsprofil
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Signe Howells feltarbeidsstipend

Signe Howells feltarbeidsstipend er opprettet med det formål å oppmuntre til klassiske sosialantropologiske feltstudier utenfor den ”vestlige” verden gjennom å bidra økonomisk til en egnet students feltarbeidsutgifter i forbindelse med mastergradsstudiet i sosialantropologi.

2021 er siste året stipendet lyses ut, og resterende beløpet er på kr 12,700. Søknadsfrist er 15. desember 2021.

​Krav til søkere:

Søker må være mastergradsstudent ved et av de fire norske universitetsinstituttene.
Feltarbeidet skal utføres som en mikrostudie i et samfunn der studenten kan fordype seg i befolkningens dagligliv og benytte deltagende observasjon. Det vil si at studenten må bosette seg i samfunnet og strebe etter å leve som befolkningen og delta i deres gjøremål.
Feltarbeidet skal ha en varighet på minimum seks måneder.
Problemstillingen skal ta for seg et sentralt antropologisk tema.

Søknaden skal inneholde:

Kort søknadsbrev (1-2 sider)
Prosjektbeskrivelse (inntil 10 sider)
Utskrift av karakterer fra høyere utdannelse (kan ettersendes)
CV

CV, søknad og alle vedlegg (PDF-format) sendes elektronisk i en epost som merkes med ’Feltarbeidsstipend’ til Norsk antropologisk forening sin epostadresse naf@antropologi.org.

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Signe Howells feltarbeidsstipend