Tekstforfatterfondet

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk.

Fondet gir støtte til aktive tekstforfattere.

 

 

Les mer om Tekstforfatterfondet
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
,,
Aktuelle utlysinger og muligheter
Støtteordninger (1)
logo
Tekstforfatterfondet

Fondet gir støtte til aktive tekstforfattere.

Tekstforfatterfondet er et fond for forfattere av originalverk og oversettelser beregnet til bruk med musikk.

Styret leder fondets virksomhet og forestår disposisjon av de årlige beløp som kommer inn til fondet.

Fondets midler kan brukes til:

a) Støtte til aktive tekstforfattere, herunder
1) Reise- og arbeidsstipend,
2) støtte til teksting av enkelte verk eller realisering av prosjekt som ikke er bestilt fra annet hold,
3) støtte til anskaffelse av utstyr som er direkte knyttet til tekstvirksomheten.
b) understøttelse av eldre tekstforfattere og av tekstforfatteres etterlatte,
c) tilskudd til de foreninger som er nevnt i § 2,
d) støtte til andre tiltak som gjelder kulturvirksomhet på tekstforfatteres område.
e) Drift av fondets leilighet i Firenze. Tekstforfattere kan søke fondet om arbeids- eller studiestipend for
opphold i leiligheten.

Søk støtte
Hvert år har fondet to søknadsfrister: En på våren og en på høsten:

 

2. april kl. 13:00
2. november kl. 13:00
 

Fristen kan utsettes ved helligdager eller av andre grunner.

Søknaden skal leveres digitalt i fondets søknadsportal, med de vedlegg som til enhver tid er påkrevd.

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 3 uker før søknadsfristen i søknadsportalen som du finner på musikkfondene.no

Private / enkeltpersoner

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Tekstforfatterfondet