Bergen Universitetsfond

Bergen Universitetsfond er resultatet av omdanning av 13 eldre fond og legat. I vedtektene til fondet (§ 2) heter det at:

"Fondet skal bidra til å oppfylle universitetets formålsparagraf med særlig vekt på å fremme grunnforskning, annen vitenskapelig virksomhet og formidling og publisering av forskningsresultater ved Universitetet i Bergen."

Det kan søkes Bergen universitetsfond om tildeling til prosjekter for formidling og publisering av forskningsresultater og støtte til avholdelse av vitenskapelige konferanser, workshops etc. i tidsrommet 8. mars 2022 til 31. mars 2023. Det er også mulig å søke om støtte til forberedelse av vitenskapelige konferanser som er planlagt arrangert etter 31. mars 2023.

Dette er en redaksjonell oppføring av legat / stipend for stipendportalen.no.

Les mer om Bergen Universitetsfond
Presentasjon
Her kan du bli kjent med organisasjonen, samt lese om om tilskudd og støtteordninger
Støtteordninger (7)
logo
Legat for forskning av kreftsykdommer

Mer informasjon om Legat for forskning av kreftsykdommer vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Legat for forskning av kreftsykdommer.

Private / enkeltpersoner
logo
Det alminnelige medisinske forskningsfond

Mer informasjon om Det alminnelige medisinske forskningsfond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Det alminnelige medisinske forskningsfond.

Private / enkeltpersoner
logo
Dagfinn Aarskogs vitenskaplige fond til Barneklinikken

Mer informasjon om Dagfinn Aarskogs vitenskaplige fond til Barneklinikken vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Dagfinn Aarskogs vitenskaplige fond til Barneklinikken.

Private / enkeltpersoner
logo
Astri og Edvard Riisøens legat

Mer informasjon om Astri og Edvard Riisøens legat  vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Astri og Edvard Riisøens legat.

Private / enkeltpersoner
logo
Hjertefondet

Mer informasjon om Hjertefondet vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Hjertefondet.

Private / enkeltpersoner
logo
Eva Thorilds minnefond

Mer informasjon om Eva Thorilds minnefond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Eva Thorilds minnefond.

Private / enkeltpersoner
logo
Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond

Mer informasjon om Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond.

Private / enkeltpersoner

Aktuelle utlysinger hos Bergen Universitetsfond

B
Mer informasjon om Legat for forskning av kreftsykdommer vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Legat for forskning av kreftsykdommer.
Ikke spesifisert
B
Mer informasjon om Det alminnelige medisinske forskningsfond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Det alminnelige medisinske forskningsfond.
Ikke spesifisert
B
Mer informasjon om Dagfinn Aarskogs vitenskaplige fond til Barneklinikken vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Dagfinn Aarskogs vitenskaplige fond til Barneklinikken.
Ikke spesifisert
B
Mer informasjon om Astri og Edvard Riisøens legat  vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Astri og Edvard Riisøens legat.
Ikke spesifisert
B
Mer informasjon om Hjertefondet vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Hjertefondet.
Ikke spesifisert Bergen
B
Mer informasjon om Eva Thorilds minnefond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Eva Thorilds minnefond.
Ikke spesifisert
B
Mer informasjon om Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond vil snart publiseres her. Du vil da få informasjon om hvem som kan søke og hvordan man sender søknad på Karla og Arne J. Oddmars medisinske fond.
Ikke spesifisert

Bli varslet om nye utlysinger

Ved å opprette en brukerkonto og registrere dine preferanser, vil du automatisk bli varslet når det er utlysinger som matcher din profil.

  • Ikke gå glipp av utlysinger
  • Få varsling per e-post

Fakta om Bergen Universitetsfond