Utlysing

Telemarksforsking Masterstipend Telemarksforsking

Telemarksforsking deler ut 2 masterstipend på 15.000 kr hver søknadsfrist, til studenter som skriver oppgaver innenfor deres fem fagområder:

Grønn omstilling, Helse, utdanning og velferd, Kommunal og regional utvikling, Kommuenal økonomi og styring og Kulturliv og kulturpolitkk. 

Siden Telemarksforsking er et tverrfaglig institutt er det mange studieretninger som er aktuelle for å motta stipend. 

Studenter som mottar stipend får:

  - sparring med en forsker fra Telemarksforsking en tidsavgrenset periode

 - muligheter for å knytte seg opp til pågående forskingsprosjekt ved Telemarksforsking dersom det er relevant og praktisk mulig. Dette blir i så fall tilpasset hver enkelt student og prosjektsituasjonen ved Telemarksforsking.

Studenten bidrar med:

- Muntlig presentasjon av masteroppgaven for Telemarksforsking etter å ha bestått.

Les mer om stipendet her: https://www.telemarksforsking.no/promoteringer/vi-lanserer-masterstipend/

 

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

Stiftelsen Telemarksforsking er et selvstendig samfunnsvitenskapelig forskingsinstitutt i Bø i Telemark. Det er et anvendt forskingsinstitutt som jobber med politikknære problemstillinger. Det er et tverrfaglig forskningsinstitutt.

Studenter som skal skrive masteroppgave som er faglig relevant for Telemarksforsking kan søke på deres masterstipend. 

Les mer om Telemarksforsking

Beskrivelse

Telemarksforsking deler ut 2 masterstipend på 15.000 kr hver søknadsfrist, til studenter som skriver oppgaver innenfor deres fem fagområder:

Grønn omstilling, Helse, utdanning og velferd, Kommunal og regional utvikling, Kommuenal økonomi og styring og Kulturliv og kulturpolitkk. 

Siden Telemarksforsking er et tverrfaglig institutt er det mange studieretninger som er aktuelle for å motta stipend. 

Studenter som mottar stipend får:

  - sparring med en forsker fra Telemarksforsking en tidsavgrenset periode

 - muligheter for å knytte seg opp til pågående forskingsprosjekt ved Telemarksforsking dersom det er relevant og praktisk mulig. Dette blir i så fall tilpasset hver enkelt student og prosjektsituasjonen ved Telemarksforsking.

Studenten bidrar med:

- Muntlig presentasjon av masteroppgaven for Telemarksforsking etter å ha bestått.

Les mer om stipendet her: https://www.telemarksforsking.no/promoteringer/vi-lanserer-masterstipend/

 

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist 15. juni for høstsemesteret og 15. desember for vårsemesteret. 

Send en kort omtale (maks 3 sider) av masterprosjektet på epost til leikvoll@tmforsk.no.

Skriv hvorfor temaet for oppgaven er faglig relevant for Telemarksforsning.  Søknadene blir vurdert av faggruppeledere etter følgende kriterier:

  • Generell prosjektkvalitet (70 %)
  • Relevans for fagområdene til Telemarksforsking (30 %)

 

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Telemarksforsking