Bachelor- / masteroppgave
Dersom du har tatt høyere utdanning, er det en stor fordel om du skriver kort om f.eks. masteroppgaven eller bacheloroppgaven. Resultat på oppgaven(e) kan også oppgis om ønskelig.


Resultater / Karakterer
Du har også mulighet til å oppgi snittresultatene du har oppnådd under studiene. Om du ikke vet hvor du ligger prosentmessig, kan du bruker ECTS-systemet og A-E skalaen. Denne skalaen baserer seg på at de 10% beste (over tid) besvarelsene skal gis karakter A, de 25% nest beste får B, de midterste 30% får C, de 25% nest dårligste får D og de 10% dårligste får E. Prosentene er blant de som ikke stryker og får karakter F. 

  • Husk at all registrering av karakterer og resultater er frivillig.
  • Har du oppnådd knallgode resultater, er dette en god mulighet til å vise det :)