Utlysing

Fridtjof Nansens Institutt masterstipend Fridtjof Nansens Institutt

Instituttets formål med stipendet er å gi masterstudenter som skrivervoppgave innen instituttets fokusområder gode og stimulerende rammevilkår for oppgaveskrivingen.

Deres fokusområder er:  - Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk,  Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk.

Det forventes at søkerne har gode eksamensresultater, er tatt opp på et masterprogram ved universitet eller høyskole og har fått oppnevnt en veileder ved sin moderinstitusjon.

Det forventes også at man benytter kontorplassen ved instituttet som sin daglige arbeidsplass under stipendperioden.

Det dels ut 8-12 stipender pr år, vanligvis for 3-6 måneder, men det er mulig å motta støtte inntil 12 måneder. Stipendet er på 4500 kr i måneden. Studentene får egen kontorplass på instituttet, full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap, fri tilgang til alle instituttets fasiliteter og tilordning av faglig kontaktperson. 

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

Fridtjof Nansens Institutt driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk.

Instituttet ønsker også å øke forståelsen av hvordan Norge påvirkes av og selv kan påvirke de internasjonale rammebetingelsene på disse områdene. Deres hoveddisipliner er statsvitenskap og folkerett. 

Instituttet tilbyr masterstipend for oppgaver innen deres syv fokusområder.  
 

Les mer om Fridtjof Nansens Institutt

Beskrivelse

Instituttets formål med stipendet er å gi masterstudenter som skrivervoppgave innen instituttets fokusområder gode og stimulerende rammevilkår for oppgaveskrivingen.

Deres fokusområder er:  - Global miljøpolitikk og miljørett, Klimapolitikk, Havrett og havpolitikk, Biologisk mangfold og genressurser, Polar og russisk politikk,  Europeisk energi- og miljøpolitikk, Kinesisk energi- og miljøpolitikk.

Det forventes at søkerne har gode eksamensresultater, er tatt opp på et masterprogram ved universitet eller høyskole og har fått oppnevnt en veileder ved sin moderinstitusjon.

Det forventes også at man benytter kontorplassen ved instituttet som sin daglige arbeidsplass under stipendperioden.

Det dels ut 8-12 stipender pr år, vanligvis for 3-6 måneder, men det er mulig å motta støtte inntil 12 måneder. Stipendet er på 4500 kr i måneden. Studentene får egen kontorplass på instituttet, full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap, fri tilgang til alle instituttets fasiliteter og tilordning av faglig kontaktperson. 

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist 20. mai og 20. november.

Søknad (på norsk eller engelsk) kan sendes til administrasjonsleder:

Claes Lykke Ragner, clragner@fni.no. Legg ved en kort prosjektskisse (maksimalt 5 sider), CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer. Oppgi også forventet oppstart for oppgaveskrivingen, samt innleveringsfrist.

I søknadsvurderingen vil det bli lagt vekt på prosjektskissens faglige kvalitet, oppgavens relevans i forhold til instituttets egen forskning (tema og fagdisiplin), samt søkerens faglige styrke og bakgrunn (vurdert utfra karakterer, fagsammensetning og CV). Alle søkere vil bli kontaktet innen 10 dager etter søknadsfrist.

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Fridtjof Nansens Institutt