Torger Torgersens legat

Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft
Om støtteordningen

Formål: Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft.

Geografiske kriterium: Arbeidet må rettast mot innbyggarar i Sveio kommune (ev. eit større regionalt område som inkluderer Sveio, f.eks. Haugalandet eller Sunnhordland).

Utdrag frå statuttane til Torger Torgersens legat § 4: «Kapitalens avkastning skal nyttast til førebyggjande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.»

Beløp: Ingen spesifikke grenser for sum eller tal på tildelingar. Dei siste tildelingar har typisk vore på mellom 4 000–10 000 kroner pr. mottakar.

Søknadsfrist: 1. mars kvart år.  

Kontaktinformasjon: Sveio kommune v/Servicekontoret, postmottak@sveio.kommune.no. 

Aktuelle utlysinger for denne støtteordningen
logo
Direktør S. Simonsen og hustrus legat
Formål: Støtte til personar frå Sveio som tar høgare utdanning.Geografiske kriterium: Søkarane må vera frå Sveio kommune, men kan studera kor som helst.Utdrag frå statuttane til direktør S. Simonsen og hustrus legat § 4: «Føremålet med legatet er å hjelpa studentar/elevar til utdanning på universitets- og høgskulenivå. Legatet kan søkjast av studentar frå heile Sveio, men studentar busette i området Nordre Mølstre eller nordre sida av Mølstrevåg, skal ha fortrinnsretten ved utdelinga.»   Beløp: Fem søkarar får tildelt kr 1000,– kvar.   Søknadsfrist: 1. mars annakvart år. Neste søknadsrunde blir i 2023.    
Les mer
logo
Torger Torgersens legat
Formål: Støtte til førebyggande helsearbeid innan tuberkulose, hjarte- og karsjukdomar og kreft.Geografiske kriterium: Arbeidet må rettast mot innbyggarar i Sveio kommune (ev. eit større regionalt område som inkluderer Sveio, f.eks. Haugalandet eller Sunnhordland).Utdrag frå statuttane til Torger Torgersens legat § 4: «Kapitalens avkastning skal nyttast til førebyggjande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.»Beløp: Ingen spesifikke grenser for sum eller tal på tildelingar. Dei siste tildelingar har typisk vore på mellom 4 000–10 000 kroner pr. mottakar.Søknadsfrist: 1. mars kvart år.   Kontaktinformasjon: Sveio kommune v/Servicekontoret, postmottak@sveio.kommune.no. 
Les mer
Andre støtteordninger hos Sveio kommunes legater
logo
Direktør S. Simonsen og hustrus legat

Formål: Støtte til personar frå Sveio som tar høgare utdanning.

Geografiske kriterium: 
Søkarane må vera frå Sveio kommune, men kan studera kor som helst.

Utdrag frå statuttane til direktør S. Simonsen og hustrus legat § 4: «Føremålet med legatet er å hjelpa studentar/elevar til utdanning på universitets- og høgskulenivå. Legatet kan søkjast av studentar frå heile Sveio, men studentar busette i området Nordre Mølstre eller nordre sida av Mølstrevåg, skal ha fortrinnsretten ved utdelinga.»

 

Beløp: Fem søkarar får tildelt kr 1000,– kvar.

 

Søknadsfrist: 1. mars annakvart år. Neste søknadsrunde blir i 2021.

 

 

Private / enkeltpersoner
Om Sveio kommunes legater

Sveio er en kommune i Sunnhordland i Vestland fylke. Den er den sørligste kommunen i fylket, og har bare fastlandsgrense til Rogaland. Kommunen grenser i sør til Haugesund og Tysvær, over fjorden i vest til Bømlo, over fjorden i nord til Stord og over Ålfjorden i øst til Vindafjord.

Sveio kommune administrerer to legat: 

Direktør S. Simonsen og hustrus legat og Torger Torgersens legat

Les mer om de forskjellige legatene under utlysninger og på kommunens nettsider.