Utlysing

Forskningsfondet Norsk forening for cystisk Fibrose

Søknadsfrist : 20.06.2022

Beskrivelse

Forskningsfondet for cystisk fibrose lyser i samarbeid med Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF) ut et stipend på inntil kr. 100.000 som forskningsbidrag til CF-relatert forskning i 2022/2023.

 

Fondets formål er å fremme forskning om cystisk fibrose (CF) innen kliniske, basalmedisinske, ernæringsmessige og sosialmedisinske felter.

 

 

Om giveren

NFCF ble stiftet med et interimsstyre 10. desember 1976 som en organisasjon for personer med cystisk fibrose (CF) og nære pårørende. Vi har circa 1000 medlemmer. Rundt 370 personer (per 2018) har CF i Norge. NFCFs daglige drift forestås av daglig leder som rapporterer til vårt styre. Vi har også fire regionslag, ett i hver landsdel. Vi driver aktiv informasjon her på nett, facebooksiden CFNorge, instagram cf_norge, og på Youtubekanalen CFNorge - Norsk forening for cystisk fibrose. I tillegg har vi tre lukkede facebookgrupper; Cystisk fibrose, Voksen med CF, og Primær ciliedyskenesi.

Under fanen "Støtteordninger" finner du mer informasjon om våre to fond, Forskningsfondet og Trivselsfondet

Les mer om Norsk forening for cystisk Fibrose

Søknadsinformasjon

Søknad om midler må inneholde beskrivelse av forskningsprosjektet og finansieringsplan. Søknadsfrist er 20.06.2022.

 

Søknad sendes til styreleder for forskningsfondet professor dr. med. Ketil Størdal, e-post: ketil.stordal@medisin.uio.no, tlf. 48272337.

 

I tillegg til styreleder kan overlege Ketil Mevold (kasserer i CF fondet) kontaktes på e-post ketil.mevold@nlsh.no, tlf. 91815982, for supplerende informasjon.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere utlysinger
Vis alle 416 aktuelle utlysinger

Fakta om Norsk forening for cystisk Fibrose