Utlysing

Arnulf Øverlands mastergradsstipend Europabevegelsen

Søknadsfrist : 31.08.2021

Vi legger vekt på tema og problemstillinger som er dagsaktuelle, eller som burde ha relevans i det offentlige ordskiftet, og som vil bidra til ny kunnskap om EU eller Norges forhold til EU. Oppgaven kan også omhandle demokrati- eller menneskerettssituasjonen i Europa, Europarådet, Den europeiske menneskerettsdomstolen, samt EFTA, ESA eller andre europeiske institusjoner eller andre uttrykk for europeisk samarbeid – eller mangel på sådan.

Alle studenter som arbeider med en relevant mastergradsoppgave kan søke. Vi oppfordrer særlig studenter innenfor samfunnsvitenskap, jus, historie, journalistikk eller økonomi om å søke, men søknader innen andre fagområder kan også bli vurdert. 15 000 kroner av stipendet utbetales ved tildeling, og 10 000 kroner når oppgaven er levert og bestått. Dersom mottakeren ikke leverer og består, skal stipendet tilbakebetales.

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

Europabevegelsen arbeider for mer samarbeid  i Europa. 

Europabevegelsen mener samarbeid og fellesskap er nøkkelen til fred og utvikling. Det har vi arbeidet for i snart 70 år.

Vi arrangerer debattmøter, kurs, konferanser og seminarer rundt omkring i Norge, og deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom aviser, radio, tv og sosiale medier. Gjennom nettsiden iEuropa.no har vi et stort engasjement rettet inn mot studenter og elever i den videregående skole. Vi jobber mot norske myndigheter og lærerverket for å heve europakunnskapen hos de unge.

Europabevegelsen er en medlemsorganisasjon. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og avholdes hvert annet år. Europabevegelsens styre samles mellom landsmøtene, og er da det styrende organet. 

Les mer om Europabevegelsen

Beskrivelse

Støtte til masteroppgave om EU eller Norges forhold til EU og europeisk politikk

Vi legger vekt på tema og problemstillinger som er dagsaktuelle, eller som burde ha relevans i det offentlige ordskiftet, og som vil bidra til ny kunnskap om EU eller Norges forhold til EU. Oppgaven kan også omhandle demokrati- eller menneskerettssituasjonen i Europa, Europarådet, Den europeiske menneskerettsdomstolen, samt EFTA, ESA eller andre europeiske institusjoner eller andre uttrykk for europeisk samarbeid – eller mangel på sådan.

Alle studenter som arbeider med en relevant mastergradsoppgave kan søke. Vi oppfordrer særlig studenter innenfor samfunnsvitenskap, jus, historie, journalistikk eller økonomi om å søke, men søknader innen andre fagområder kan også bli vurdert. 15 000 kroner av stipendet utbetales ved tildeling, og 10 000 kroner når oppgaven er levert og bestått. Dersom mottakeren ikke leverer og består, skal stipendet tilbakebetales.

Søknadsinformasjon

Krav til mottakeren: Stipendmottaker forplikter seg til å skrive minst én kronikk med utgangspunkt i oppgaven, og holde et foredrag på minst to arrangementer i regi av Europabevegelsen. Stipendet kan søkes av både nordmenn og utlendinger, men av hensyn til formidlingskravet må søkeren beherske enten norsk, annet skandinavisk språk eller engelsk.

Europabevegelsen kan, om ønskelig, bistå med innspill underveis i arbeidet. Vi tilbyr også skriveplass med tilhørende kontorfasiliteter og engasjerte «kolleger». Vi tilbyr selvfølgelig også en attest. Sammen med Europeisk Ungdom holder Europabevegelsen til i Prinsens gate 2, Oslo.

Søknadsfrist er 31. august. Søknaden skal inneholde:

  • Navn, adresse, telefon og e-post
  • Studiested, navn på veileder (dersom gitt), oppstart/planlagt innlevering
  • Vitnemål fra høgskole/universitet
  • Prosjektbeskrivelse (1-3 sider) som blant annet inneholder: Problemstilling, kontekst, relevans og gjennomføringsplan.

Merk søknaden «Mastergradsstipend» og send den til eb@europabevegelsen.no

For mer informasjon, kontakt generalsekretær
Fredrik Mellem på telefon 9326 3892.

 

 

Søknadsfrist : 31.08.2021

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Fakta om Europabevegelsen