Utlysing

Støtte til utvikling Stiftelsen Sophies Minde

Søknadsfrist : 01.09.2021

Stiftelsen har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av arbeidet.

Utvikling kan omfatte utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som kan gi ny kunnskap om hvordan bevegelseshemmede kan få aktive liv og å delta i samfunnet.

Eksempler kan være prosjekter som:

 • kan bidra til å utvikle hjelpemiddelområdet
 • kan fremme
  universell utforming
 • utvikler kunnskap som kan bidra til å forbedre bevegelseshemmedes situasjon i samfunnet

Stiftelsen vil prioritere prosjekter som gir inspirasjon og kunnskap til andre ut over gjennomføringen av det enkelte prosjektet. Stiftelsen vil stille krav  til formidling av resultat slik at andre kan ta del i og bygge videre på erfaringer fra prosjektet. Stiftelsen vil prioritere prosjekter av mer kortvarig karakter (inntil 1 år).

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

Stiftelsen Sophies Minde har som formål å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Stiftelsen gir økonomisk støtte til enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer. Støtten går til utdanning, til kultur, idrett og fritid, og til utviklingsprosjekter.

Stiftelsen har de siste 20 årene delt ut 124 millioner kroner. 

Stiftelsens formål er fastsatt i § 2 i stiftelsen vedtekter og lyder:

”Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd.”

Les mer om Stiftelsen Sophies Minde

Beskrivelse

Vi gir økonomisk støtte til prosjekter som fremmer utvikling og deltagelse

Stiftelsen har avsatt midler til finansiering av utviklingsarbeider. Det kan gis støtte til hele eller deler av arbeidet.

Utvikling kan omfatte utrednings- og dokumentasjonsprosjekter som kan gi ny kunnskap om hvordan bevegelseshemmede kan få aktive liv og å delta i samfunnet.

Eksempler kan være prosjekter som:

 • kan bidra til å utvikle hjelpemiddelområdet
 • kan fremme
  universell utforming
 • utvikler kunnskap som kan bidra til å forbedre bevegelseshemmedes situasjon i samfunnet

Stiftelsen vil prioritere prosjekter som gir inspirasjon og kunnskap til andre ut over gjennomføringen av det enkelte prosjektet. Stiftelsen vil stille krav  til formidling av resultat slik at andre kan ta del i og bygge videre på erfaringer fra prosjektet. Stiftelsen vil prioritere prosjekter av mer kortvarig karakter (inntil 1 år).

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist er 1.9.2021

Slik søker du

 • Krav til søknaden se Retningslinjer for utviklingssøknader på ssm.no
 • Pass på at stiftelsens formål med ordningen oppfylles
 • Skjema må fylles ut 
 • Vi tar kontakt ved behov. Alle får svar om søknaden er innvilget eller avslått

Last ned søknadsskjema og les mer om støtteordningen her:

Støtte til utvikling | Stiftelsen Sophies Minde (ssm.no)

 

Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 909 32 922 eller e-post stiftelsen@sophiesminde.no

 

Søknadsfrist : 01.09.2021

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere muligheter
2 aktuelle utlysinger

Fakta om Stiftelsen Sophies Minde