Utlysing

Innovasjonsallianser Erasmus+

Søknadsfrist : 07.09.2021

Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet med innovasjonsallianser er å utvikle nyskapende utdanningstilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen utdanning og arbeidsliv. Prosjektene skal identifisere kunnskapsbehov og tilrettelegge for kunnskapsflyt mellom aktører innen utdanning og arbeidsliv for å utvikle nye ferdigheter og å dekke behovene.  

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Flere utlysinger
Vis alle 639 aktuelle utlysinger
Les mer om Erasmus+

Beskrivelse

Innovasjonsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter innen høyere utdanning og fag- og yrkesopplæring. Målet med innovasjonsallianser er å utvikle nyskapende utdanningstilbud som fremmer innovasjon og entreprenørskap innen utdanning og arbeidsliv. Prosjektene skal identifisere kunnskapsbehov og tilrettelegge for kunnskapsflyt mellom aktører innen utdanning og arbeidsliv for å utvikle nye ferdigheter og å dekke behovene.  

Søknadsinformasjon

Søknadsfrist: 7. september 2021 innen kl 17:00

Hvem kan søke?

  • fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner
  • høyere yrkesfaglig utdanning
  • høyskoler og universitet
  • arbeids- og næringslivsaktører
  • bedrifter
  • veiledningsinstitusjoner
  • bransjeorganisasjoner
  • andre private og offentlige aktører som arbeider med utdanningssektoren

 

Les mer på Erasmus+ (2021-2027) Innovasjonsallianser (diku.no)

eller ta kontakt med Diku på e-post: erasmuspluss@diku.no

 

 

Søknadsfrist : 07.09.2021

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Bilder

Flere muligheter
7 aktuelle utlysinger