Utlysing

Utvikling Stiftelsen Dam

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det kan søkes om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden, som maks kan være to år.

Ansvarlig søker må være en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Initiativet til prosjektet kan komme fra søkerorganisasjonene, eller fra eksterne fagfolk som inngår formelt samarbeid med søkerorganisasjonen. 

FoU-prosjekter kan planlegges og gjennomføres som samarbeidsprosjekter mellom flere søkerorganisasjoner, men kun én organisasjon kan inneha rollen som søker.

Prosjektleder må ha formell tilknytning til søkerorganisasjonen, eller det må ved oppstart foreligge en avtale om gjennomføringen av prosjektet mellom prosjektleder og søkerorganisasjon.

Se hele utlysningen her  

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Stiftelsen fordeler 6,4 prosent av Norsk Tippings overskudd til prosjekter i regi av frivillige organisasjoner. Dette tilsvarer omtrent 300 millioner kroner i året. Siden oppstarten har stiftelsen delt ut over fire milliarder kroner til 10.000 prosjekter. 

Stiftelsen Dam er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte hos oss.

Les mer om Stiftelsen Dam

Beskrivelse

Støtte til tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Det kan søkes om mellom 500.000 og to millioner kroner for hele prosjektperioden, som maks kan være to år.

Ansvarlig søker må være en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Initiativet til prosjektet kan komme fra søkerorganisasjonene, eller fra eksterne fagfolk som inngår formelt samarbeid med søkerorganisasjonen. 

FoU-prosjekter kan planlegges og gjennomføres som samarbeidsprosjekter mellom flere søkerorganisasjoner, men kun én organisasjon kan inneha rollen som søker.

Prosjektleder må ha formell tilknytning til søkerorganisasjonen, eller det må ved oppstart foreligge en avtale om gjennomføringen av prosjektet mellom prosjektleder og søkerorganisasjon.

Se hele utlysningen her  

Søknadsinformasjon

Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

For å søke må følgende gjøres:

 • Samarbeid mellom søkerorganisasjonen og eventuelle eksterne samarbeidsparter må etableres.
 • Søknaden må utarbeides og sendes inn via det elektroniske søknadssystemet SurveyMonkey Apply.
 • For å få anledning til å søke og tilgang til elektronisk skjema for skissesøknad må søker fylle inn skjema for vurdering av om prosjektet tilfredsstiller inklusjonskriteriene (inklusjonsvurdering).

Viktige datoer for Utvikling:

 • 2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
 • 15. september: Søknadsfrist, skissesøknad
 • 15. oktober: Svar på skisse (klokken 13)
 • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad
 • 15. februar: Svar på full søknad (klokken 13)

Brukerveiledning for søker til Utvikling finner du her

 

 

 

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kalender

 • SEP 15
  2020
  3 UTLYSINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 17
  2021
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
3 aktuelle utlysinger
 • Søknadsfrist: 15.09.2020
  Norge
 • Søknadsfrist: 15.09.2020
  Norge
 • Søknadsfrist: 17.02.2021
  Alle steder

Fakta om Stiftelsen Dam