Utlysing

Forskning Stiftelsen Dam

Søknadsfrist : 17.02.2021

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Forskningsprogrammet finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til phd- og postdoktorstillinger.

 Dette kan det søkes om

 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)
 • En av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:
  • Doktorgradsstipendiat
  • Postdoktor for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling.
 • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk fordelt over maksimalt fire år regnet fra 1. januar i oppstartsåret (det kan unntaksvis søkes om utvidet tidsramme dersom det er begrunnet i forskningens behov)

Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift. 

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

Dette kan det ikke søkes om

 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet
 • Basalforskning
 • Rene modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring
 • Utredninger eller kartlegginger
 • Opprettelse av registre

Se hele utlysningen her

 

 

Les mer om utlysingen, fakta og søknadsprosess
Viser 8 relaterte
Vis alle 639 aktuelle utlysinger

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.

Stiftelsen fordeler 6,4 prosent av Norsk Tippings overskudd til prosjekter i regi av frivillige organisasjoner. Dette tilsvarer omtrent 300 millioner kroner i året. Siden oppstarten har stiftelsen delt ut over fire milliarder kroner til 10.000 prosjekter. 

Stiftelsen Dam er alltid på jakt etter de beste ideene innen frivillighet og helse. Sitter du med en god idé men mangler penger til å gjennomføre den, kan du søke om prosjektstøtte hos oss.

Les mer om Stiftelsen Dam

Beskrivelse

Støtte til helseforskning

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Forskningsprogrammet finansierer forskerstillinger, og det kan søkes om støtte til phd- og postdoktorstillinger.

 Dette kan det søkes om

 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)
 • En av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:
  • Doktorgradsstipendiat
  • Postdoktor for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling.
 • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk fordelt over maksimalt fire år regnet fra 1. januar i oppstartsåret (det kan unntaksvis søkes om utvidet tidsramme dersom det er begrunnet i forskningens behov)

Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra. Stillingen det søkes om må være i tråd med gjeldende forskrift. 

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

Dette kan det ikke søkes om

 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet
 • Basalforskning
 • Rene modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring
 • Utredninger eller kartlegginger
 • Opprettelse av registre

Se hele utlysningen her

 

 

Søknadsinformasjon

Søknaden må fremmes i samarbeid med en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Søkerorganisasjonene kan også, i samarbeid med forskere, selv initiere forskningsprosjekter på tema de er opptatt av.  

Søknadsprosessen for Forskning gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Søknadsfrist:

 • 17. Februar

Brukerveiledning for søker til Forskning finner du her

 

 

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Kalender

 • SEP 15
  2020
  3 UTLYSINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • FEB 17
  2021
  1 UTLYSING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Bilder

Flere muligheter
3 aktuelle utlysinger
 • Søknadsfrist: 15.09.2020
  Norge
 • Søknadsfrist: 15.09.2020
  Norge
 • Søknadsfrist: Ikke spesifisert
  Alle steder

Fakta om Stiftelsen Dam