Viktig melding: Denne annonsen har utløpt / er ikke aktiv
Utlysing

Stipend for elever og studenter med bevegelseshemninger for året 2023/2024. Stiftelsen Sophies Minde

Søknadsfrist : 15.09.2023

Beskrivelse

Stiftelsens formål er å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve aktive og selvstendige liv og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

 

For å bidra til at flere personer med bevegelseshemninger fullfører videregående opplæring og
høyere utdanning deler stiftelsen ut stipend til denne gruppen.


Stipendordning er ment å lette studiesituasjonen for personer med bevegelseshemninger som
ønsker å ta videregående opplæring eller utdanning på bachelor- og masternivå. Stipendet
retter seg mot elever og studenter der bevegelseshemningen medfører ekstra kostnader som
kan være nødvendig for å gjennomføre utdanningen.


Elever på videregående opplæring og folkehøyskoler kan søke om stipend på inntil kr. 15 000
pr. år, studenter på fagskoler og bachelornivå inntil kr. 30 000 pr. år og studenter på
mastergradsnivå inntil kr. 40 000 pr. år. Stipendet gis også til utdanning i utlandet. Studenter
som ikke klarer å gjennomføre studiet innenfor normert tid og som derfor ikke får lån i
Statens Lånekasse, kan søke om ekstra midler.


Stipendet innvilges for ett år av gangen og utbetales samlet forutsatt at stipendmottageren
bekrefter at en vil ta utdanning i høst og vårsemester. 

 

 

Om giveren

Stiftelsen Sophies Minde har som formål å bidra til at personer med bevegelseshemninger kan leve et aktivt og selvstendig liv, og ta del i samfunnet på like vilkår som andre.

Stiftelsen gir økonomisk støtte til enkeltpersoner, organisasjoner og fagmiljøer. Støtten går til utdanning, til kultur, idrett og fritid, og til utviklingsprosjekter.

Stiftelsen har de siste 20 årene delt ut 124 millioner kroner. 

Stiftelsens formål er fastsatt i § 2 i stiftelsen vedtekter og lyder:

”Stiftelsens formål er å virke for at de som på grunn av medfødte eller ervervede feil eller sykdommer har vesentlige funksjonsforstyrrelser i bevegelses- og støtteorganene, kan få slik medisinsk behandling, opplæring, tekniske hjelpemidler eller annen form for hjelp som kan sette dem i stand til så vidt mulig å bli fysisk og økonomisk selvhjulpne eller som kan bedre deres generelle funksjonsevne og trivsel.

Stiftelsen kan gi støtte til andre som driver tiltak med formål som nevnt i første ledd.”

Les mer om Stiftelsen Sophies Minde

Søknadsinformasjon

 

Søknader må sendes inn elektronisk i UNIFORs søknadsportal. Klikk på linken under for å bli overført til stiftelsens nettside hos UNIFOR:

Stiftelsen Sophies Minde - Unifor - Forvalter verdier

Det oppfordres til å være kortfattet ved utfyllingen av søknaden. Stiftelsen tar kontakt ved behov for ytterligere opplysninger tilknyttet søknaden.

Evt. spørsmål rettes til stiftelsen på tlf. 22 34 01 40 eller e-post unifor@unifor.no.

Viktig melding: Denne utlysingen har utløpt / er ikke aktiv

Lagre utlysingen eller abonner på tilsvarende muligheter

Flere utlysinger
Vis alle 121 aktuelle utlysinger

Fakta om Stiftelsen Sophies Minde